برنامه پرداخت معاش کارمندان دولتی از طریق تلفن افتتاح شد

۸صبح، کابل: برنامه پرداخت معاش کارمندان دولتی از طریق تلفن در حضور محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور، افتتاح شد. با افتتاح این برنامه، از این پس تمام کارمندان دولتی می‌توانند از طریق تلفن معاش خود را دریافت کنند.

ارگ ریاست جمهوری با اعلام این خبر گفته است که برنامه پرداخت معاشات کارمندان دولتی از طریق تلفن همراه صبح روز دوشنبه، یازدهم اسد در حضور رییس جمهور کشور افتتاح شده است.

ارگ به نقل از اجمل احمدی، سرپرست ریاست بانک مرکزی گفته است که در این برنامه انتقال پول از طریق تلفن‌های همراه معمولی انجام می‌شود و به انترنت نیاز ندارد.

طبق اعلام ارگ، از این پس تمام کارمندان ملکی و نظامی کشور با داشتن تلفن‌های عادی می‌توانند حساب‌های شان را بررسی کنند و معاش خود را از این طریق به خانواده یا هرکسی بفرستند.

غنی افتتاح این برنامه را پیش‌رفت اساسی و گام تاریخی خواند.

رییس جمهور غنی افزوده است که این سیستم در جلوگیری از فساد و ایجاد شفافیت و نیز اجرای به موقع معاشات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با اهمیت است. به گفته رییس جمهور، این سیستم و تجربه آن در افریقا موفق بوده است.

دکمه بازگشت به بالا