وزارت امور زنان به وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر تغییر کرد

۸صبح، کابل: طالبان، وزارت امور زنان را به وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر تغییر داده‌اند.

اکنون به جای وزارت امور زنان، لوحه وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر در ورودی این وزارت نصب است.

طالبان در شانزدهم سنبله کابینه سرپرست خود را معرفی کرد. در میان وزیران سرپرست طالبان، وزیر امور زنان حضور نداشت، اما سرپرست وزارت دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر معرفی شد.

شیخ محمدخالد به عنوان سرپرست وزارت جدید دعوت، ارشاد و امر به معروف و نهی از منکر از سوی طالبان گماشته شده است. گفته شده است که او سه روز بعد به کارش آغاز خواهد کرد.

پس از اعلام اعضای کابینه این گمانه‌زنی که طالبان وزارت امور زنان را حذف کرده‌اند، قوت گرفته بود، اما تغییر نام این وزارت مهر تأییدی بر این گمانه‌زنی‌ها است.

دکمه بازگشت به بالا