روند توزیع ۲.۲ میلیون جلد کتاب «تعلیمات اسلامی» از سوی وزارت معارف آغاز شد

 ۸صبح، کابل: وزارت معارف روند توزیع ۲.۲ جلد کتاب برنامه تعلیمات اسلامی را روز چهارشنبه، دوازدهم سنبله، به صورت رسمی آغاز کرد.

رنگینه حمیدی، سرپرست وزارت معارف در مراسمی به همین مناسبت گفت که بیش از ۲۰۰ میلیون افغانی برای چاپ این مقدار کتاب هزینه شده است.

هزینه چاپ ۲.۲ میلیون کتاب برنامه تعلیمات اسلامی از بودجه اختیاری وزارت معارف پرداخت شده است.

سرپرست وزارت معارف می‌گوید که به هدف توان‌مندسازی و استفاده از ظرفیت‌های موجود چاپی، کتاب‌های برنامه تعلیمات اسلامی در داخل کشور چاپ شده است.

به گفته مسوولان در وزارت معارف، این کتاب‌ها در سراسر کشور  به مراکز آموزشی دینی توزیع می‌شود.

 روند توزیع این کتاب‌ها از ولایت پروان آغاز شده است.

دکمه بازگشت به بالا