وزارت معارف روند استخدام معلمان «حق‌الزحمه» را آغاز می‌کند

۸صبح، کابل: وزارت معارف اعلام کرده است که روند استخدام معلمان «حق‌الزحمه» را آغاز می‌کند. این اقدام برای رفع کمبود معلم در مکاتب روی دست گرفته شده است.

کمبود معلم در جریان سال جاری تعلیمی یکی از چالش‌های عمومی در سراسر کشور به شمار می‌رود و در مواردی سبب شده است که شمار زیادی از دانش‌آموزان از آموزش محروم شوند.

در سال‌های گذشته وزارت معارف با استخدام معلمان «حق‌الزحمه» این کمبود را رفع می‌کرد، اما از مدتی به این سو روند استخدام معلمان «حق‌الزحمه» و «قراردادی» متوقف شده بود.

این موضوع سبب کمبود جدی معلمان در سراسر کشور شده است.

اکنون وزارت معارف اعلام کرده است که در هم‌آهنگی و تفاهم با وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و  براساس هدایت رییس جمهور غنی، برای کمبود آموزگاران در مکاتب کشور به جذب معلمان حق‌الزحمه، اقدام می‌‍کند.

وزارت معارف برای تأمین شفافیت در این روند گفته است که اسناد تحصیلی متقاضیان باید از مراجع با صلاحیت تأیید شود.

به همین ترتیب، معلمان استخدام شده باید انگشت‌نگاری شوند و معاشات آن‌ها نیز از طریق سیستم بانکی اجرا می‌شود.

تاکنون مشخص نیست که وزارت معارف به چه تعداد از معلمان قراردادی را استخدام خواهد کرد.

دکمه بازگشت به بالا