وزارت مخابرات قرارداد محلی‌سازی استفاده از فیس‌بوک را  با کمپنی «فیس‌بوک» امضاء کرد

۸صبح، کابل: وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کشور قرارداد همکاری محلی‌سازی استفاده از فیس‌بوک را با کمپنی «فیس‌بوک» امضا کرده است. بر‌اساس این قرارداد، مرکز تبادله معلومات کاربران فیس‌بوک در داخل کشور قرار می‌گیرد و توسط مرکز ملی تبادله‌ اطلاعات (NIXA) مدیریت می‌شود.

پیش از این مرکز تبادله معلومات کاربران فیس‌بوک کشور در هندوستان موقعیت داشت. 

وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز شنبه، دهم حمل، در خبرنامه‌ای گفته است که با اجرا شدن مفاد این قرارداد، معلومات کاربران فیس‌بوک کشور نیز تا جایی مصون خواهد شد و هم‌چنان قیمت‌های انترنت کاهش می‌یابد و سرعت تبادله‌ معلومات میان کاربران فیس‌بوک افزایش خواهد یافت. در این خبرنامه تصریح شده است: «با تطبیق شدن این برنامه، کش‌های فیس‌بوک ترافیک نکسا (NIXA) در مدت یک هفته از ۴۰ ام‌بی به ۸۸۰ ام‌بی افزایش یافته و بعد از نصب تمامی این کش‌ها، شرکت‌های خدمات انترنتی می‌توانند انترنت را برای مردم به قیمت ارزان و کیفیت عالی و سرعت بالا ارائه نماید.»
این در حالی است که فیس‌بوک یکی از پر‌کاربرترین شبکه‌های اجتماعی است که از سوی شهروندان کشور به صورت روزانه و مداوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از نگرانی‌های جدی که همواره از سوی کاربران فیس‌بوک مطرح شده‌ است، نبود مصونیت در استفاده از این شبکه اجتماعی است.

دکمه بازگشت به بالا