هفته‌های پایانی زمستان؛‌ کابل هم‌چنان برف‌ می‌بارد