آمر استخبارات و یک نظامی طالبان در بامیان به اتهام زنا بازداشت شدند

۸صبح، بامیان: منابع محلی در ولایت بامیان به روزنامه ۸صبح تایید می‌کنند که آمر حوزه اول استخبارات طالبان در بامیان با یک سربازش به اتهام انجام فعل زنا بازداشت شده‌اند.

یک منبع که نخواست نامش برده شود، می‌گوید که این دو تن در هنگام اجرای وظیفه مرتکب این عمل شده و توسط قاری بلال، رییس استخبارات این گروه در بامیان، بازداشت شده‌اند.

به گفته منبع، سید‌حسن، آمر حوزه اول استخبارات طالبان و سید‌حسین، عضو استخبارات این گروه، دو فرد بازداشت شده هستند که اینک در بازداشتگاه ریاست استخبارات طالبان در بامیان زیر نظارت قرار دارند.

این در حالی است که حدود یک ماه پیش نیز یک عضو نظارت تعلیمی ریاست معارف این گروه در بامیان و مدیر یک مرکز صحی در مرکز این ولایت به اتهام زنا بازداشت شد‌ند.

دکمه بازگشت به بالا