مجلس نماینده‌گان پیش‌نویس دوم بودجه ۱۴۰۰ را نیز رد کرد

۸صبح، کابل: مجلس نماینده‌گان پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را که برای بار دوم از سوی وزارت مالیه فرستاده شده بود، در نشست عمومی روز شنبه، بیست‌وهفتم جدی خود به اکثریت آرا رد کرد.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان، گفت که حکومت نه تنها ۱۷ مورد تخطی را که در پیش‌نویس اول شناسایی شده بود، اصلاح نکرده است، بل‌که دو مورد تخطی جدید را نیز در پیش‌نویس دوم بودجه افزوده است.

رحمانی هم‌چنان گفت که در پیش‌نویس دوم بودجه موضوع یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولت که از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شده است، گنجانیده نشده است.

عدم توازن، شامل‌شدن برنامه دسترخوان ملی در سند بودجه، قرضه‌ و اختصاص بودجه هنگفت به برخی از ادارات از جمله سایر دلایلی است که از سوی کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان برای رد پیش‌نویس دوم بودجه عنوان شد.

کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در گزارشی به نشست عمومی مجلس نماینده‌گان گفت که موضوع پیشنهادی مجلس نماینده‌گان برای اصلاح، در پیش‌نویس دوم در نظر گرفته نشده است.

سرانجام مجلس نماینده‌گان پیش‌نویس دوم بودجه را به رای‌گیری گذاشت که با اکثریت آرا رد شد. پس از رای‌گیری اعلام شد که ۱۲۰ نماینده‌ رای رد و ۱۵ نماینده رای تأیید برای پیش‌نویس دوم بودجه داده‌اند.

رد پیش‌نویس دوم بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان

در پیش‌نویس دوم بودجه با افزایش۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون افغانی نسبت به پیش‌نویس قبلی، ۴۷۳ میلیارد و ۴۰ افغانی بودجه در نظر گرفته شده است. از این میان ۳۱۱ میلیارد و ۱۹۹ میلیون آن به عنوان بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۸۴۲ میلیون آن به حیث بودجه توسعه‌ای در نظر گرفته شده است.

وزارت مالیه در هفدهم قوس، پیش‌نویس اول بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به مجلس نماینده‌گان ارایه کرده بود که در دهم جدی از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد. پیش‌نویس دوم روز سه‌شنبه هفته گذشته به مجلس فرستاده شد.

رد بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان واکنش محمداشرف غنی را برانگیخته است. محمداشرف غنی، رییس جمهور دست‌کم دوبار تأکید کرده است که صلاحیت مجلس نماینده‌گان تنها رد و یا تأیید بودجه به عنوان «یک کل» است و صلاحیت گنجاندن پروژه‌ها در سند بودجه ملی را ندارد.

براساس آن‌چه اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، محمداشرف غنی در ننگرهار نماینده‌گان را متهم کرده است که خواستار گنجانیدن دو هزار پروژه شخصی در سند بودجه هستند. مجلس نماینده‌گان به این سخنان غنی واکنش تند نشان داده و آن را توهین به خانه ملت خوانده‌اند.

مجلس نماینده‌گان یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولت را که طرح آن از سوی این مجلس تأیید و تصویب شده است، خط سرخ خود عنوان کرده است. بارها از سوی مجلس نماینده‌گان تأکید شده است تا معاشات یک‌سان سازی نشود، بودجه تصویب نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا