مجلس نماینده‌گان قانون تنظیم امور ترانسپورت جاده را تصویب کرد

۸صبح، کابل: قانون تنظیم امور به ترانسپورت جاده، روز چهارشنبه، بیست‌وپنجم جدی، از سوی مجلس نماینده‌گان پس از دو سال به تصویب رسید. این قانون نهادهای مسوول را مکلف کرده است که خدمات ترانسپورتی در کشور را مطابق معیارهای ملی و بین‌المللی تنظیم کنند.

این قانون که در حال حاضر نیز براساس فرمان تقنینی ریاست جمهوری نافذ است و در هفت فصل و ۵۳ ماده تنظیم شده است.

 حلیمه عسکری، عضو مجلس نماینده‌گان، در نشست عمومی امروز مجلس نماینده‌گان گفت که هدف از تصویب این قانون فراهم کردن زمینه تنظیم خدمات ترانسپورتی مطابق معیارهای ملی و بین‌المللی، تشویق و حمایت از سکتور خصوصی جهت عرضه خدمات ترانسپورتی،‌ توسعه و تحکیم روابط کشور با کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در عرصه ترانسپورت جاده و تأمین مصونیت حمل‌و‌نقل مسافران و اموال تجارتی است.

به گفته او براساس ارزیابی‌ای که انجام شده است، این قانون با ایزاد یک سلسله تغییرات مورد تأیید کمیسیون‌ها قرارگرفته است. حلیمه عسکری افزود که تمامی کمیسیون‌ها به استثنای کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون، طرح قانون تنظیم امور مربوط به ترانسپورت جاده را تأیید کرده است.

این فرمان تقنینی سال گذشته توسط وزارت عدلیه ووزارت دولت در امور پارلمانی برای طی مراحل قانونی به مجلس نماینده‌گان ارسال شده بود، اما تا کنون از سوی مجلس به تصویب نرسیده بود.

هرچند این قانون با اکثریت آرا تصویب شد، اما برخی نیز مخالف آن بود.

رمضان بشردوست،‌ نماینده مردم کابل در مجلس نماینده‌گان، از تصویب این قانون انتقاد کرد. او گفت، از آن‌جایی که این قانون دو سال قبل طی فرمان تقنینی نافذ شده، باید سه شرط قانون اساسی که همانا تعطیل بودن پارلمان، فوریت و جنبه مالی نداشتن است، را شامل باشد.

میررحمان رحمانی اما افزود، از آن‌جایی که فرمان توافقی است و از سوی کمیسیون‌های دایمی مجلس تأیید شده، به رأی گذاشته می‌شود.

بر اساس قانون اساسی، رییس جمهور تنهادر هنگام رخصتی مجلس نماینده‌گان می‌تواند فرمان تقنینی صادر کند؛ اما این فرمان باید مشخصه‌هایی چون فوریت را داشته و بار مالی نداشته باشد. علاوه بر این، قانون اساسی تأکید کرده است که فرمان رییس جمهور طی ۳۰ روز پس از اولین جلسه شورای ملی به این نهاد معرفی شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن