مجلس نماینده‌گان به دلیل غیابت بیش از ۲۰۰ نماینده نتوانست تشکیل جلسه دهد

۸صبح، کابل: مجلس نماینده‌گان به دلیل غیابت بیش از ۲۰۰ عضو این مجلس روز شنبه هژدهم جوزا، نتوانست تشکیل جلسه دهد. مهدی راسخ، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید که در نشست روز شنبه مجلس نماینده‌گان از میان ۲۴۹ عضو این مجلس تنها ۳۵ نماینده حضور داشته‌اند.

آقای راسخ به روزنامه ۸صبح گفت که به دلیل نبود اجندای مشخص و تکمیل نبودن نصاب، اعضای شرکت‌کننده نیز پس از امضای حاضری‌ مجلس را ترک کردند.

این در حالی است که جنجال‌ها بر سر انتخابات رییس مجلس نماینده‌گان تاکنون حل نشده است.

قرار بود که جنجال بر سر کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان در نشست‌های پس از رخصتی‌های عید حل شود.

انتخابات ریاست مجلس نماینده‌گان در ۲۶ ثور برگزار شد. در این انتخابات، هیچ یک از چهار نامزد کرسی ریاست نتوانست رأی اکثریت اعضای حاضر مجلس را به دست آورد. به این ترتیب انتخابات در مرحله دوم میان میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی که بیشترین رأی را در دور نخست به دست آورده بودند، برگزار شد.

در روز انتخابات مرحله دوم، نصاب مجلس ۲۴۷ نفر اعلام شده بود و نامزد برنده به ۱۲۴ رأی نیاز داشت. در این انتخابات که در ۲۸ ثور برگزار شده بود، میررحمان رحمانی ۱۲۳ رأی و کمال ناصر اصولی ۵۵ رأی به دست آوردند. هم‌چنان در این انتخابات ۵۳ رأی باطل و ۱۳ رأی سفید اعلام شد. به این ترتیب سه رأی دیگر مفقود بود که در نتیجه بازشماری آرا یک کاغذ سفید از صندوق رأی‌گیری بیرون آمد و آرای مفقودشده به دو رأی تقلیل یافت.

عطامحمد دهقان‌پور که در آن زمان ریاست موقت مجلس را بر عهده داشت، سرانجام میررحمان رحمانی رییس مجلس و برنده انتخابات اعلام کرد. به دنبال آن، کمال ناصر اصولی و تعدادی از نماینده‌گان، نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و تا کنون هم نپذیرفته‌اند.

در فرجامین پیش‌رفت‌ها در زمینه رفع اختلافات بر سر نتیجه انتخابات ریاست مجلس، قرار شد که سرنوشت یکی از برگه‌های رأی‌دهی را که قبلاً باطل اعلام شده بود، روشن کنند. اما این کار تا هنوز انجام نشده است.

قابل یادآوری است که برگه رأی‌دهی که قرار است بر سر آن رأی‌گیری شود قبلاً باطل اعلام شده بود. این برگه که به نفع میررحمان رحمانی استفاده شده است، دارای یک «نقطه» اضافی است که شماری از نماینده‌گان حاضر نیستند آن را در جمع آرای صحیح به حساب بیاورند.

دکمه بازگشت به بالا