تاریخ مراسلات و مکاتیب دولتی از خورشیدی به قمری تبدیل شد

۸صبح، کابل: حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده است که تمام مراسلات و مکاتیب دولتی براساس تقویم هجری قمری تنظیم شود.

در مکتوب اداره امور حکومت سرپرست طالبان که امروز شنبه، ۶ حمل در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته، آمده است که براساس دستور شفاهی مقام‌ها، تمام مکاتیب و مراسلات اداری باید براساس سال هجری قمری تنظیم شود.

در این مکتوب به ادارات حکومت سرپرست طالبان دستور داده شده است تا شماره‌های صادره و وارده را تا ختم سال قمری ادامه دهند و با شروع سال جدید قمری از شماره‌های صادره و وارده جدید استفاده کنند.

گفتنی است که تقویم افغانستان پیش از سقوط جمهوریت براساس سال خورشیدی تنظیم شده بود.

دکمه بازگشت به بالا