رییسان منابع بشری و مالی و آمر استخدام وزارت کار به علت تمرد از حکم ریاست جمهوری بازداشت شدند

۸صبح، کابل: منابعی به روزنامه ۸صبح می‌گویند که رییس منابع بشری، رییس مالی و آمر استخدام وزارت امور کار و امور اجتماعی به اتهام «سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، اجراآت غیرقانونی و عدم تطبیق حکم ریاست جمهوری» بازداشت شده‌اند.

طبق اطلاعات منبع، فردوس فرخ، رییس منابع بشری، خالد، رییس مالی و احمد ولی، آمر استخدام وزارت کار و امور اجتماعی، امروز دوشنبه، سی‌ویکم جوزا، از سوی ریاست مبارزه با جرایم سنگین فساداداری وزارت امور داخله بازداشت شده‌اند.

وزارت کار و امور اجتماعی تاکنون به صورت رسمی در این مورد چیزی نگفته است.

این در حالی است که پیش از این معاونت نظارت و حراست از قانون اداره امور ریاست جمهوری به دستور محمداشرف غنی، رییس جمهور، گزارشی را از عملکرد وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۱۳۹۹ و آغاز سال ۱۴۰۰ تهیه کرده بود.

 در این گزارش، به تقرری‌های غیرقانونی، به اعلان نرفتن برخی از بست‌ها، ایجاد واحدهای موازی، انفکاک جمعی برخی از کارمندان، امضای قرارداد با افراد ریزرف به جای کامیابان، اجرای هم‌زمان معاشات پروژه‌ای برای کارمندان رسمی، مصرف نشدن بودجه پروژه کودکان یتیم و آسیب‌دیده، نبود دیتابیس برای کودکان، تهیه غذاهای بی‌کیفیت و غیرصحی برای پرورشگاه‌ها، پوشش نیافتن کودکان کوچی، حیف‌ومیل پول پروژه‌ها و دیگر مسایل مرتبط اشاره شده است.

پس از بررسی‌ها و در میان پیشنهادهای هیأت به رییس جمهور، از عزل برخی از رییسان، معرفی شماری از افراد به نهادهای عدلی و قضایی، وضاحت‌دهی وزیر و حتا تاخیر معاش او نیز یاد شده بود.

دکمه بازگشت به بالا