رییس سازمان صحی جهان در راس یک هیأت به کابل آمد

۸صبح، کابل: تدروس آدهانوم، رییس سازمان صحی جهان در رأس هیأتی از این سازمان به کابل آمده است.

وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه به روزنامه ۸صبح گفت که تدروس آدهانوم، رییس سازمان صحی جهان با هیأتی همراهش روز دوشنبه، بیست‌ونهم سنبله، به کابل آمده است.

در این سفر، رییس سازمان صحی جهان را رییس حوزه مدیترانه شرقی سازمان صحی جهان، رییس حالات اضطرار حوزه مدیترانه شرقی و مسوول پولیو برای حوزه مدیترانه شرقی همراهی می‌کنند.

در همین حال، تدروس در توییتی گفته است که سازمان صحی جهان برای کمک به مردم افغانستان در کنار این کشور می‌ماند.

این در حالی است که کمک‌های بانک جهانی به پروژه‌های صحی نیز پس از تصرف کابل توسط طالبان قطع شده است.

انتظار می‌رود که ادامه کمک‌ها به پروژه‌های صحی از محورهای مورد بحث در این سفر باشد.

بسیاری از نهادهای مرتبط به صحت هشدار داده‌اند که ممکن است سیستم صحی افغانستان مختل شود.

دکمه بازگشت به بالا