انتقاد سرپرست وزارت صحت طالبان از موسسات بین‌المللی در ارایه خدمات صحی

۸صبح، کابل: سرپرست وزارت صحت عامه طالبان در دیدار با نماینده‌گان برخی از سازمان‌های بین‌المللی از عملکرد آنان در زمینه ارایه خدمات صحی انتقاد کرده است.

قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه طالبان، روز چهارشنبه، ۲۴ حمل با نماینده‌گان سازمان صحی جهان، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یا یونیسف، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و دیگر موسسات در افغانستان دیدار کرده است.

عباد در این دیدار از عملکرد این‌ نهادها در ارایه خدمات صحی در ولایات انتقاد کرده و آن را غیرقابل قبول خوانده است.

عباد همچنان بر حساب‌دهی و‌ شفافیت موسسات تطبیق‌کننده برنامه‌های صحی تأکید کرده است.

سرپرست وزارت صحت عامه طالبان‌ گفته است که در قسمت ارایه خدمات صحی باید هماهنگی‌های جدی صورت گیرد.

او‌ از نماینده‌گان‌ موسسات بین‌المللی خواسته است تا این‌ وزارت را در جریان قراردادها و پلان‌های بودجه‌ای‌شان قرار دهند و برای تأیید این قراردادها با وزارت صحت هماهنگی کنند.

نماینده‌گان موسسات بین‌المللی در این نشست بر حمایت از سکتور صحت افغانستان تأکید کرده‌ و وعده همکاری با وزارت صحت عامه در ارایه خدمات صحی به مردم را داده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا