رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش به لوی‌سارنوالی احضار شد

۸صبح، کابل: حفظ‌الله ولی رحیمی، رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظفیه‌ای به لوی‌سارنولی احضار شد.

جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی روز سه‌شنبه، بیست‌وهشتم جوزا به روزنامه ۸صبح گفت که اتهام بر رییس عمومی تربیت بدنی و سپورت «سوء استفاده» از صلاحیت وظیفه‌ای است. به گفته او، لوی‌سارنوالی «نامه احضاریت» رییس عمومی تربیت بدنی را به صورت رسمی به این ریاست فرستاده است تا به لوی‌سارنوالی برای تحقیق حاضر شود.

سخنگوی لوی‌سارنوالی توضیح داد که قضیه اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظفیه‌ای آقای رحیمی به تازه‌گی در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری درج شده است. او افزود که این پرونده بر اساس شکایت رییس پیشین مالی و اداری ریاست عمومی تربیت بدنی تحت کار لوی‌سارنوالی قرار گرفته است.

جمشید رسولی هم‌چنان گفت که رییس پیشین مالی و اداری ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت که بر اساس آزمون رقابتی به این سمت گماشته بود، پس از یک سال کار به رغم کسب نمره خوب در ارزیابی سالانه از سوی رییس عمومی تربیت بدنی از کار برکنار شده است. او افزود که رییس عمومی تربیت بدنی پیشنهاد برکناری او را به ریاست جمهوری فرستاده بود.

به گفته او، رییس پیشین مالی و اداری ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت برکناری‌اش را غیرقانونی می‌داند و به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و هم‌چنان محاکم مدنی و حقوقی شکایت درج می‌کند. جمشید رسولی گفت با وجودی که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و محکمه مدنی و حقوقی رییس پیشین مالی و اداری را برحق می‌شمارد و خواهان ابقای او در سمتش می‌شود، اما رییس عمومی تربیت بدنی به فیصله این دو نهاد توجه نکرده است.

جمشید رسولی افزود که این شخص سرانجام به اداره امور شکایت می‌برد و این قضیه نیز از طریق این اداره به لوی‌سارنوالی رسیده است.

سخنگوی لوی‌سارنوالی افزود که تحقیقات ابتدایی در این مورد آغاز شده است، اما برای معلومات بیش‌تر نیاز به احضار حفظ‌الله ولی رحیمی است و به همین دلیل «نامه احضاریت» او به ریاست عمومی تربیت بدنی فرستاده شده است.

ریاست عمومی تربیت بدنی تا اکنون به صورت رسمی در این مورد واکنش نشان نداده است.

بر اساس معلومات ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت، حفظ‌الله ولی رحیمی بر مبنای فرمان ریاست جمهوری که به تاریخ اول عقرب سال ۱۳۹۶ در این سمت گماشته شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن