سرپرست اداره نورم و استندرد به ۱۶ سال زندان و پرداخت ۱۰۰ هزار دالر محکوم شد

۸صبح،‌ کابل‌: لوی‌سارنولی اعلام کرده است که سرپرست اداره نورم و استندرد به اتهام گرفتن رشوه به ۱۶ سال زندان، پرداخت ۱۰۰ هزار دالر و انفصال از وظیفه محکوم به مجازات شده است.

طبق خبرنامه‌ای که از سوی لوی‌سارنوالی به نشر رسیده است، محمدموسی علمی، سرپرست ریاست اداره نورم و استندرد، خواجه‌جاوید صدیقی،‌ معاون تخنیکی و احسان‌الله حیات، سرپرست ریاست ارزیابی این اداره به اتهام گرفتن ۱۰۰ هزار دالر امریکایی به عنوان رشوه از سوی محکمه‌ی ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، محاکمه شده‌اند. محاکمه این افراد روز دوشنبه، بیست‌وهفتم اسد برگزار شده است.

لوی‌سارنوالی گفته است که این پرونده بربنیاد شکایتی که از سوی یک شرکت بین‌المللی عنوانی این اداره در دهم سرطان سال ۱۳۹۹ خورشیدی، ثبت شده بود، تشکیل شده است.

این شرکت به لوی‌سارنوالی شکایت کرده بود که برای تسلیم‌دهی لابراتوار‌های بندر نیمروز، آقینه، اسلام‌قلعه، تورخم، تورغندی، و میل۷۸ فراه، از سوی مقامات اداره نورم و استندرد، ۲۰۰ هزار دالر امریکایی برای هر بندر، ده درصد سهم و ۲۱ هزار دالر امریکایی در هر ماه رشوه مطالبه شده است.

در خبرنامه‌ی لوی‌سارنوالی آمده است که بر اساس مدارک و اسنادی که علیه متهمان در اتهام طلب یک میلیون و ۲۰۰ هزار دالر امریکایی برای مجموع بندرهای افغانستان و اخذ ۱۰۰ هزار دالر امریکایی رشوه و حیازت غیر قانونی سلاح وجود داشته است،‌ محکمه ابتدایی رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری مرکز عدلی و قضایی فیصله خود را صادر کرده است.

طبق این فیصله، محمدموسی علمی،‌ سرپرست اداره نورم و استندرد به ۱۶ سال حبس تنفیذی، پرداخت ۱۰۰ هزار دالر امریکایی معادل وجه رشوه،‌ انفصال از وظیفه و مبلغ ۶۰ هزار افغانی جریمه نقدی به جرم حیازت غیرقانونی سلاح محکوم به مجازات شده است.

به همین ترتیب،‌ خواجه‌احمد صدیقی و احسان‌الله حیات به نبود دلیل کافی برای محکومیت آن‌ها، بر اساس قانون جزا بری‌الذمه دانسته شده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا