بودجه سال مالی ۱۳۹۸ از سوی مجلس تصویب شد

۸صبح، کابل: اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست علنی روز دوشنبه، دهم جدی، طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ را با اکثریت آرا تصویب کرد.
براساس گزارشی که عظیم محسنی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، به مجلس عمومی ارایه کرد، بودجه مالی سال ۱۳۹۸ خورشیدی، حدود ۳۹۹ میلیارد افغانی است. از  این میان، حدود ۲۷۵ میلیارد آن به مصارف عادی و حدود ۱۲۴ میلیارد آن برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای حکومت اختصاص داده شده است.

از مجموع ۱۲۴ میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای، ۶۱ میلیارد به حیث بودجه اختیاری و ۶۳ میلیارد آن به حیث بودجه غیراختیاری در نظر گرفته شده است.

همانند سال‌های گذشته، امنیت، بخش عمده بودجه مالی سال ۹۸ را به خود اختصاص داده است. قرار است ۴۱ درصد از مجموع بودجه سال مالی جاری، در بخش‌های امنیتی به مصرف برسد.

همین گونه، حکومت‌داری خوب، رشد اقتصادی، انکشاف زیربناها، صحت، معارف، زراعت و انکشاف دهات و تحصیلات از دیگر بخش‌هایی می‌باشد که قرار است این بودجه روی آن مصرف شود.

بودجه سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مالی سال گذشته، ۱۲ درصد افزایش یافته است.

در این نشست، سرانجام مجلس نماینده‌گان طرح بودجه سال مالی ۹۸ را برای تصویب کردن به رأی گذاشت. از میان ۱۳۱ نماینده حاضر در مجلس ۱۲۹ نفر آن‌ها برای تصویب سند بودجه رأی مثبت دادند.

پیش از این وزارت مالیه کشور اعلام کرده بود که بودجه سال ۱۳۹۸ با در نظرداشت واقعیت‌های کشور، نیازمندی‌ها و امکانات موجود، اجراء پروژه‌های ملی، روند مصرف و معیارهای جهانی تهیه شده است.

دکمه بازگشت به بالا