نخستین محموله آزمایشى از مسیر خط آهن وارد هرات شد

٨صبح، هرات: مقام‌هاى محلى هرات مى گویند نخستین محموله آزمایشى از مسیر خط آهن خواف – هرات روز چهارشنبه، دوازدهم قوس، وارد این ولایت شده است.

دفتر رسانه‌هاى والى هرات با نشر خبرنامه‌اى مى‌گوید با ورود نخستین قطار باربرى به خاک افغانستان، یک محموله مواد ساختمانى از طریق خط آهن به هرات رسیده است.

این محموله که شامل ۵٠٠ تُن سمنت است، در ایستگاه ریلى روزنک در ولسوالى غوریان هرات تخلیه شده است.

قرار بود نخستین محموله آزمایشى از طریق خط آهن خواف – هرات دیروز سه شنبه به هرات برسد، اما به دلیل برخى مشکلات فنى، با یک روز تاخیر به هرات رسید.

بخش سوم خط آهن خواف – هرات تا چند روز دیگر با حضور مقام‌هاى ارشد افغانستان و ایران در هرات، رسما گشایش مى‌یابد.

دکمه بازگشت به بالا