امر به معروف طالبان در قندهار کارزار رعایت حجاب راه انداخته‌ است

۸صبح، قندهار: ریاست امر به معروف‌ و‌ نهی از منکر‌ طالبان در قندهار از آغاز کارزار رعایت حجاب در این ولایت خبر می‌دهد.

عبدالرحمان طیبی، رییس امر به معروف طالبان در قندهار روز دوشنبه، ۲ جوزا، می‌گوید که این‌ کارزار را برای رعایت حجاب از سوی زنان در این‌ ولایت راه انداخته‌اند.

طیبی گفته است که نخست تبلیغات برای رعایت حجاب از طریق بلندگوها انجام می‌شود و‌ سپس برای رعایت حجاب قوانین جزایی در نظر گرفته خواهد شد.

مسوول امر‌ به معروف در قندهار در یک‌ نشست تصریح کرده است که اگر پس از این کارزار، زنان حجاب مورد نظر را رعایت نکنند، مردان خانواده‌های آنان مجازات خواهند شد.

این در حالی است که پیش از این اداره امر‌ به معروف طالبان گفته بود که با استفاده از زور زنان را مجاب به رعایت حجاب خواهند کرد.

دکمه بازگشت به بالا