پایان یک‌ماه مناقشه بر سر یک نقطه؛ نماینده‌گان مجلس امروز چه می‌کنند؟

حسیب بهش

بن‌بست انتخابات ریاست مجلس نماینده‌گان پس از گذشت بیش از یک‌ماه، سرانجام با باطل شمردن «رأی نقطه‌دار» توسط اعضای مجلس، به پایان رسید. قرار است دور دوم انتخابات برای کرسی ریاست این مجلس امروز برگزار شود.

مجلس نماینده‌گان کشور سرانجام در نشست روز دوشنبه، سوم جوزا برای نحوه‌ی رأی‌دهی در خصوص «برگه‌ی نقطه‌دار» به توافق دست یافتند. پیش از این، نشست‌های متعدد مجلس نماینده‌گان برای کسب توافق در مورد نحوه‌ی رأی‌دهی برای تایید یا رد این برگه، به بن‌بست رسیده بود.

شماری از اعضای مجلس که هیچ وابسته‌گی قومی‌ای به دوطرف نداشتند، در نشست روز دوشنبه در مجلس، طرحی را به اعضای مجلس‌ نماینده‌گان پیشنهاد کردند که بر اساس آن، با توجه به ماده هشتم اصول وظایف داخلی، مجلس نماینده‌گان، رأی‌گیری برای سرنوشت «برگه‌ی جنجالی» به شکل «سری» برگزار شود.

اعضای مجلس  پس از بحث و گفت‌وگو روی این طرح، سرانجام در اجرای آن به توافق دست یافتند. آنان هم‌چنان در خصوص تثبیت اکثریت در رأی‌دهی برای «برگه‌ی جنجالی» گفت‌وگو کردند و بر اساس توافق اعضای مجلس نماینده‌گان، نصاب مجلس با توجه به «رأی داخل صندوق» تعیین شد.

در این رأی‌گیری، ۲۲۹ عضو مجلس به پای صندوق رأی رفتند تا سرنوشت برگه‌ی نقطه‌داری که در انتخابات پیش‌تر استفاده شده بود را مشخص کنند. با توجه به شمارش آرا توسط هیأت اداری موقت، همه اعضای مجلس برای انتخابات درباره‌ی سرنوشت «برگه‌ی جنجالی» رأی‌شان را استفاده کردند و بر اساس آن، اکثریت مجلس، ۱۱۵ رأی اعلان شد.

در صورت کسب اکثریت رأی تایید برای «برگه‌ی جنجالی»، این برگه به حساب میررحمان رحمانی افزوده می‌شد و وی به کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان تکیه می‌زد. در انتخابات میان اعضای مجلس اما، ۹۰ نفر از نماینده‌گان مجلس به این برگه رأی تایید دادند و ۱۲۰ تن دیگر، آن را رد کردند. در این میان، ۱۶ رأی باطل  و سه رأی دیگر نیز سفید اعلان شد.

پس از یک‌ماه تنش‌ بر سر برگه‌ی جنجالی‌ای که در انتخابات دور اول ریاست این مجلس به کار رفته بود، سرانجام اعضای مجلس نماینده‌گان این برگه را در نشست روز دوشنبه، باطل اعلان کردند. در همین حال، اعضای مجلس برای انتخاب رییس موقت نیز به توافق دست یافتند.

با توجه به اصول وظایف داخلی، مسن‌ترین عضو مجلس نماینده‌گان برای احراز موقت کرسی ریاست پیشنهاد شدند که در این میان، ملک‌قیس نورآغا ملک‌زی حاضر شد ریاست مجلس نماینده‌گان را به عهده گیرد. در همین حال، هیأت اداری موقت هم‌چنان اعلام کردند که میررحمان رحمانی می‌تواند در مرحله‌ی بعدی انتخابات برای بار دیگر نامزد شود.

به گفته‌ی شماری از اعضای مجلس، در صورت عدم احراز کرسی ریاست مجلس در سه دور، نامزدانی که بیش‌ترین رأی را در این سه دور به دست آورند، در دور چهارم انتخابات ریاست مجلس با هم رقابت خواهند کرد. قرار است دور دوم انتخابات برای احراز کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان، امروز سه‌شنبه، چهارم جوزا با حضور نامزدان جدید، برگزار شود.

در دور اول انتخابات برای کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان، چهار عضو مجلس برای احراز این کرسی به رقابت پرداختند و در این میان، هیچ کدام آنان نتوانستند در مرحله‌ی اول رأی ۵۰درصد+یک رأی را تکمیل کنند. در مرحله‌ی دوم این انتخابات، میررحمان رحمانی و کمال‌ناصر اصولی به دلیل به دست آوردن رأی بیش‌تر، به رقابت پرداختند که بیرون آمدن «برگه‌ی جنجالی» از صندوق رأی‌دهی، باعث ایجاد تنش میان اعضای مجلس نماینده‌گان شد.

نصاب در مرحله‌ی دوم از دور اول انتخابات کرسی ریاست مجلس نماینده‌گان، ۲۴۷ نفر بود که اکثریت آن ۱۲۴ رأی اعلام شد. میررحمان رحمانی در مرحله‌ی دوم توانست ۱۲۳ رأی به دست آورَد. رقیب او، کمال‌ناصر اصولی، تنها ۵۵ رأی اعضای حاضر مجلس را کسب کرد.

در این انتخابات، ۵۳ رأی باطل اعلام شد و ۱۳ رأی دیگر نیز سفید بود. هم‌چنان سه رأی در این دور ناپدید اعلام شد. به این ترتیب، عطامحمد دهقان‌پور، رییس موقت مجلس، در پایان اعلام کرد که میررحمان رحمانی با کسب ۱۲۳ رأی برای یک دوره تقنینی رییس مجلس انتخاب شده است.

جنجال‌های انتخابات بر سر کرسی ریاست مجلس اما، با توجه به بیرون‌شدن «برگه‌ی نقطه‌دار» از صندوق آرا، باعث ایجاد تنش میان اعضای این مجلس شد. آنان چندین بار باهم به درگیری لفظی و فزیکی پرداختند. آخرین درگیری میان اعضای پارلمان باعث شکستن میز و چوکی ریاست مجلس شد که واکنش‌هایی به همراه داشت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن