معاونان مجلس نماینده‌‌گان انتخاب شدند

۸صبح، کابل: در سومین روز انتخابات برای گزینش هیأت اداری، امیرخان یار به عنوان معاون اول و احمدشاه رمضان به عنوان معاون دوم مجلس نماینده‌گان انتخاب شدند. امیرخان یار از آدرس مردم ننگرهار و احمدشاه رمضان از نشانی مردم بلخ به مجلس نماینده‌گان راه یافته‌اند.

در انتخاباتی که روز سه‌شنبه، یازدهم سرطان از سوی اعضای مجلس نماینده‌گان برگزار شد، نصاب مجلس بر اساس آرای داده  شده ۲۳۶ نفر اعلام شد که هر نامزد برای کامیابی به ۱۱۹ رأی نیاز داشت.

برای تصدی کرسی معاونت اول مجلس نماینده‌گان امیرخان یار و محمدالله بتاش با هم رقابت کردند. در نتیجه انتخابات آقای یار با ۱۳۱ رأی معاون اول مجلس شد اما آقای بتاش با به دست آوردن ۵۰ رأی این کرسی را به رقیبش واگذار کرد. هم‌چنان در این انتخابات، ۴۶ رأی باطل و نُه رأی سفید داده شده بود.

به همین ترتیب انتخابات برای کرسی معاونت دوم مجلس میان احمدشاه رمضان و سیداحمد سیلاب برگزار شد. در این انتخابات احمدشاه رمضان با کسب ۱۱۹ رأی تأیید معاون دوم مجلس شد. آقای سیلاب در این انتخابات ۶۴ رأی تأیید اعضای مجلس نماینده‌گان را گرفته بود. او در سخنانی هر چند که پیروزی رقیبش را تبریک گفت، اما تصریح کرد که پیروزی رقیبش، به دلیل مصلحت بوده است.

در انتخابات منشی مجلس میان خدیجه الهام، عبدالقادر قلات وال و سید طاها صادق برگزار شد. در این انتخابات خانم الهام ۵۲ رأی، قلات‌وال ۷۷ رأی و صادق ۷۶ رأی تأیید اعضای مجلس نماینده‌گان را به دست آوردند. در این انتخابات ۱۴ رأی سفید و ۱۷ رأی باطل به کار گرفته شده بود. از میان این سه نامزد، هیچ یک‌شان نتوانستند که رأی کافی را برای رسیدن به کرسی منشی مجلس به دست بیاورند، به همین دلیل قرار است فردا بار دیگر انتخابات میان قلات‌وال و صادق برگزار شود.

برای کرسی نایب منشی، ذکیه سنگین، نظیفه ذکی، عبدالبصیر عثمانی و نعمت‌الله کریاب نامزد بودند. در انتخابات نایب منشی ذکیه سنگین ۳۶ رأی، نظیفه زکی ۴۶ رأی، عبدالبصیر عثمانی ۴۵ رأی و نعمت‌الله کریاب ۷۰ رأی به دست آورند. در این انتخابات ۲۰ رأی باطل و ۱۹ رأی سفید استعمال شده بود. به این ترتیب هیچ از یک نامزدان نتوانست به کرسی نایب منشی برسند. قرار است که مرحله دوم انتخابات برای تعیین منشی میان نظیفه ذکی و نعمت‌الله کریاب برگزار شود.

گفتنی است که مجلس نماینده‌گان در دو روز گذشته موفق نشده بود که اعضای هیأت اداری‌اش را انتخاب کند.

انتخابات هیأت اداری مجلس نماینده‌گان همواره با جنجال و حاشیه‌هایی همراه بوده است، چنان‌که انتخابات برای گزینش ریاست این مجلس حدود یک‌ونیم ماه زمان برد و اعضای مجلس نماینده‌گان سرانجام پس از چهار دور انتخابات، موفق شدند میررحمان رحمانی را به عنوان رییس برگزینند.

دکمه بازگشت به بالا