دیوار دموکراسی با بیش‌ از نیم قرن سابقه‌ی کتاب‌فروشی

دیواری به نام دموکراسی که ده‌ها غرفه کتاب‌فروش را در خودش جا داده است این جاده نیم قرن پیش به دیوار دموکراسی مسما شد

Comments are closed.