دیوار دموکراسی با بیش‌ از نیم قرن سابقه‌ی کتاب‌فروشی