نماینده‌گان برای دومین روز در انتخاب هیأت اداری مجلس ناکام ماندند

۸صبح، کابل: اعضای مجلس نماینده‌گان برای دومین روز موفق نشدند اعضای هیأت اداری این مجلس را انتخاب کنند.

در دومین روز انتخابات برای گزینش هیأت اداری، قرار بود معاون اول، معاون دوم، منشی و نایب منشی مجلس نماینده‌گان انتخاب شوند، اما هیچ یک از نامزدان این سمت‌ها نتوانست آرای کافی (۵۰ درصد+یک رأی) را به دست آورد. اعضای مجلس نماینده‌‌گان در نشست روز یک‌شنبه نیز نتوانسته بودند اعضای هیأت اداری این مجلس را انتخاب کنند و به همین دلیل روز دوشنبه، دهم سرطان بار دیگر اعضای این مجلس به پای صندوق‌های رأی رفتند.

در انتخابات روز دوشنبه نصاب مجلس براساس رأی استعمال شده ۲۳۶ نفر اعلام شد و نامزد برنده به ۱۱۹ رأی تأیید ضرورت داشت، اما هیچ یک از نامزدان کرسی هیأت اداری مجلس نماینده‌گان در روز دوم نیز رأی کافی را به دست آورده نتوانستند.

در مرحله دوم انتخابات سمت معاونت اول مجلس میان محمد عالم ساعی و نجیب‌الله ناصر برگزار شد. آقای ناصر با ۱۰۹ رأی و رقیب او عالم ساعی با ۸۶ رأی نتوانستند که به کرسی معاونت اول مجلس نماینده‌گان برسند. در این انتخابات ۲۳ رأی باطل و ۱۸ رأی سفید استفاده شده بود.

انتخابات دور دوم کرسی معاونت دوم مجلس میان غلام‌حسین ناصری و همایون شهیدزاده برگزار شد. ناصری با ۸۹ رأی و شهیدزاده با ۱۱۳ رأی معاون دوم مجلس نشدند. در این انتخابات، ۱۲ رأی سفید و ۱۳ رأی باطل مورد استفاده قرار گرفته بود.

به این ترتیب، انتخابات منشی مجلس که میان سیدعظیم کبرزایی و اسدالله شهباز برگزار شد، برنده‌ای نداشت. اسدالله شهباز ۱۰۶ رأی تأیید و سیدعظیم کبرزایی ۹۱ رأی تأیید به دست آورده بودند. در این انتخابات، ۲۱ رأی باطل و ۱۸ رأی سفید از سوی اعضای مجلس کار گرفته شده بود.

کرسی نایب منشی نیز در انتخابات روز دوشنبه، دهم سرطان مجلس نماینده‌گان خالی ماند. برای تصدی این کرسی به فریده حمیدی و عرفان‌الله عرفان صندوق گذاشته شد اما خانم حمیدی با۸۰ رأی و آقای عرفان با ۱۰۳ رأی برنده نشدند. در انتخابات نایب منشی ۳۴ رأی سفید و ۱۹ رأی باطل اعلام شد.

از آن‌جایی که هیچ یک از نامزدان در مرحله دوم نتوانستند رأی کافی را به دست بیاورند، انتخابات میان چهر‌ه‌های جدید برگزار خواهد شد.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان هنگام اعلام نتایج انتخابات، از نماینده‌گان خواست تا نام‌های‌شان را برای نامزدی در کرسی‌های هیأت اداری ثبت کنند.

انتخابات هیأت اداری مجلس نماینده‌گان همواره با جنجال و حاشیه‌هایی همراه بوده است؛ چنان‌که انتخابات برای گزینش ریاست این مجلس حدود یک‌ونیم ماه زمان برد و اعضای مجلس نماینده‌گان سرانجام پس از چهار دور انتخابات موفق شدند میررحمان رحمانی را به عنوان رییس انتخاب کنند.

دکمه بازگشت به بالا