اداره هوانوردی ملکی برای پروازهای داخلی نرخ‌نامه وضع کرد

۸صبح، کابل: اداره هوانوردی ملکی نرخ‌های پیشنهادی شرکت‌های هواپیمایی داخلی را روز سه‌شنبه، چهاردهم عقرب تأیید کرده است. این نرخ‌نامه پس از اعتراض شهروندان نسبت به بلند بودن هزینه پروازهای داخلی وضع شده است.

در نرخ نامه پروازهای داخلی قیمت تکت ها مشخص شده است و اداره هوانوردی ملکی از شرکت‌های هوایی داخلی و تمام شرکت‌های سیاحتی که تکت‌ها را به فروش می‌رسانند خواسته است که مطابق نرخ‌های تعیین شده در «سکتورهای پروازی» اجراات کنند. این اداره هم‌چنان هشدار داده است اگر شرکت‌های هوایی از نرخ‌های تعیین شده خلاف‌ورزی کنند، برخورد قانونی «تأدیبی» با آن‌ها صورت می‌گیرد. در صورتی که متخلفان شرکت‌های سیاحتی باشند، حق فروش تکت را از آن‌ها خواهند گرفت.

No photo description available.
اداره هوانوردی ملکی برای پروازهای داخلی نرخ‌نامه وضع کرد

هزینه‌های پروازهای داخلی اما در این نرخ‌نامه خلاف پالیسی دولت به دالر ارائه شده است. آن‌چنانی که مسوولان اداره هوانوردی ملکی گفته‌اند، این نرخ‌نامه در توافق با نماینده‌گان شرکت‌های ترانسپورت هوایی وضع شده است.

اداره هوانوردی به شرکت‌های هوایی هدایت داده است که پس از اعلام تصمیم تازه‌اش  که «پالیسی تغییر تکت و انصراف از مسافرت را در مطابقت با ماده ۶۴ قانون هوانوردی ملکی تنظیم» و در زیر تکت‌های صادره شده درج کنند. این اداره هم‌چنان گفته است که شرکت‌های هوایی مکلف‌اند که از این پس، تکت‌های‌شان باید حاوی شماره تماس برای ثبت شکایات مسافران باشد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن