قانون حمایت از کودکان در مجلس نماینده‌گان تصویب شد

۸صبح، کابل: سرانجام مجلس نماینده‌گان فرمان تقنینی قانون حمایت از کودکان را روز دوشنبه، هژدهم قوس، در یک نشست علنی با اکثریت آرا به تصویب رساند.

فرمان تقنینی شماره ۳۶۲ ریاست جمهوری در زمینه حمایت از کودکان که ۱۶ فصل و ۱۰۸ ماده دارد، از سوی کمیسیون امور زنان مجلس نماینده‌گان به نشست روز دوشنبه این مجلس ارائه شده بود.

قانون حمایت از کودکان از چند سال به این سو به دلیل اختلاف نظر در مورد سن کودک، تاکنون تصویب نشده بود.

تصویب این قانون در مجلس نماینده‌گان به یک جنجال مبدل شده بود. بربنیاد یک ماده‌ این قانون، کودک به کسی گفته می‌شود که سن هژده ساله‌گی را تکمیل نکرده باشد. برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان با این ماده موافق نبودند.

مخالفان با استناد به ماده سوم قانون اساسی تأکید داشتند که مجلس نماینده‌گان نباید هیچ قانونی را که مخالف شریعت اسلامی است، تصویب کند. به باور این دسته از نماینده‌گان، کودک به کسی گفته می‌شود که علایم بلوغ در او مشاهده شود.

موافقان اما استدال می‌کردند که سن ۱۸ ساله‌گی با ارزش‌های دین اسلام در تضاد قرار ندارد و برای مصونیت کودکان در نظر گرفته شده‌ است.

به همین دلیل نشست روز دوشنبه که این قانون در آن تصویب شد، با جنجال و تنش‌هایی لفظی همراه شد. حتا برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان نشست را ترک کردند.

سرانجام مجلس قانون حمایت از کودکان را به رأی‌گیری عمومی گذاشت که اکثریت حاضر در نشست روز دوشنبه آن را مورد تصویب و تأیید قرار دادند.

حکومت افغانستان از تصمیم مجلس نماینده‌گان مبنی بر تصویب قانون حمایت از کودکان استقبال کرده است.

صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته است که این قانون از سوی رییس جمهور طی فرمانی تقنینی توشیح و به مجلس نماینده‌گان برای طی مراحل فرستاده شده بود.

سخنگوی ریاست جمهوری، در توییتی نوشته است که حکومت افغانستان، اقدام اعضای مجلس نماینده‌گان را در راستای کاهش خشونت‌ها در برابر کودکان، موثر دانسته و بر تطبیق آن از سوی نهادهای اجرایی حکومت، متعهد است.

دکمه بازگشت به بالا