بانک مرکزی پاکستان از گشایش صندوق جمع‌آوری کمک به افغانستان خودداری کرد

۸صبح، کابل: رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که بانک مرکزی این کشور طرح ایجاد صندوق کمک به افغانستان را رد کرده است و از حکومت پاکستان خواسته تا تصمیم خود در این مورد را بازبینی کند.

اکسپرس تریبون، روز شنبه، ۲۵ جدی گزارش داده است که بانک مرکزی پاکستان پس از رد طرح ایجاد صندوق کمک مالی به افغانستان به دولت پاکستان هشدار داده است که ممکن گروه ویژه اقدام مالی (FATF) آن کشور را مورد تحریم قرار دهد.

بانک مرکزی پاکستان درخواست دولت برای افتتاح صندوق کمک را با این توصیه که ممکن است این تصمیم با توجه به تعهدات پاکستان تحت میثاق‌های بین‌المللی و برنامه ویژه اقدام مالی بازنگری شود، رد کرده است.

حکومت پاکستان تصمیم گرفته بود که یک حساب بانکی را برای دریافت کمک‌های نقدی از پاکستان و کشورهای دیگر برای کمک به مردم افغانستان به هدف رفع نیازهای فوری بشردوستانه باز کند.

وزرات مالیه پاکستان نیز به بانک مرکزی این کشور دستور داده بود که این حساب را به‌گونه فوری باز کند.

با این حال، ایجاد این حساب بانکی برای جمع‌آوری کمک به مردم افغانستان به‌رغم دستور دولت پاکستان به حالت تعلیق درآمده است.

حامد یعقوب شیخ، وزیر مالیه به اکسپرس تریبون گفته است که موضوع گشایش صندوق کمک مالی به افغانستان در حال بررسی است تا اطمینان حاصل شود که پاکستان به‌طور کامل به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده است.

گفتنی است که گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد غیردولتی است که سیاست‌ها و معیارهای مبارزه با جرایم مالی و تروریسم مالی را بررسی می‌کند. پاکستان ممکن است با ایجاد صندوق جمع‌آموری کمک‌ به مردم افغانستان مورد تحریم این سازمان قرار گیرد.

این در حالی است که در چهار دهه گذشته پاکستان همواره سیلی از کمک‌های بیرونی را به‌نام مردم افغانستان دریافت کرده است؛ اما معلوم نیست این کمک‌ها به مردم افغانستان رسیده یا نه.

دکمه بازگشت به بالا