کابینه حکومت سرپرست طالبان واردات مواد بی‌کیفیت را ممنوع کرد

۸صبح، کابل: کابینه حکومت سرپرست طالبان دستور داده است که پس از این واردات مواد غیرمعیاری، به‌ویژه تیل و گاز بی‌کیفیت به کشور ممنوع است.

در این نشست که روز دوشنبه، ۲۰ جدی برگزار شد، محمدحسن آخند، رییس‌الوزرای  حکومت سرپرست طالبان دستور داده است که واردات تیل و گاز بی‌کیفیت، کود شیمیایی و دیگر مواد غیرمعیاری به‌گونه مطلق منع شود.

کابینه حکومت سرپرست طالبان هشدار داده است که اگر پس از این، کسی مواد غیرمعیاری را به افغانستان وارد کند، با برخورد جدی مواجه خواهد شد.

این نشست همچنان به‌منظور بررسی کیفیت تیل در بنادر کشور هیأت بلندرتبه گماشته است.

در نشست کابینه حکومت سرپرست طالبان، تشکیلات شماری از اداره‌ها نیز پس از تغییرات اندک تصویب شده است.

کابینه حکومت سرپرست طالبان در حالی از ممنوعیت واردات تیل و گاز بی‌کیفیت به کشور خبر می‌دهد که شمار زیادی از شهروندان از بلندبودن بهای نفت و گاز و کیفیت پایین این مواد شکایت دارند.

دکمه بازگشت به بالا