تقدیر از نیروی‌های امنیتی افغان در خیابان‌های کابل