سیستم ترافیک افغانستان برقی می‌شود

۸صبح، کابل: وزیران امور داخله و مخابرات کشور تفاهم‌نامه‌ای را امضا کردند که بر منبای آن قرار است سیستم ترافیک کشور برقی شود.  

ویس‌احمد برمک، وزیر امور داخله و شهزادگل آریوبی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، روز یک‌شنبه بیست‌وپنجم قوس تفاهم‌نامه الکترونیک‌سازی سیستم ترافیکی در کشور را به امضا رساندند.

وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حین امضای این تفاهم‌نامه گفت که برنامه الکترونیک‌سازی سیستم ترافیک به چهار ماه زمان نیاز دارد و تمام تجهیزات و وسایل تخنیکی این برنامه از سوی وزارت مخابرات تهیه خواهد شد.

آقای آریوبی افزود: «این برنامه توسط اداره آسان‌خدمت وزارت مخابرات به هدف برقی‌سازی خدمات ترافیک شهری، تسهیل و تسریع خدمات و جلب رضایت مراجعین ریاست عمومی پولیس ترافیک و مدیریت ترافیک راه‌اندازی می‌شود.»

براساس این برنامه، دارند‌ه‌گان و راننده‌گان وسایط نقلیه با سهولت هرچه بیشتر جواز راننده‌گی (لایسنس) و جواز سیر خویش را به شکل کارت‌های هوشمند در یافت می‌کنند.

از سویی دیگر ویس‌احمد برمک، وزیر امور داخله، نیز حین امضای تفاهم‌نامه الکترونیک‌سازی ترافیک گفت که براساس این تفاهم‌نامه سیستم ترافیک در کشور الکترونیکی می‌‎شود. وی افزود با الکترونیک‌سازی سیستم ترافیک در کشور، جرایم و تخطی‌های ترافیکی کاهش می‌یابد و از گشت‌‎وگذار وسایط بدون مجوز در شهرها تا حدودی جلوگیری می‌شود. 

آقای برمک گفت که الکترونیک‌سازی سیستم ترافیک بخشی از برنامه اصلاحی وزارت امور داخله است. به گفته وی، این برنامه به هدف تحکیم قانون، افزایش عواید و مبارزه با فساد در دستور اجرا گذاشته شده است.

وزیر امور داخله در ادامه بیان داشت که سیستم الکترونیکی ترافیک با گمرگات به صورت آنلاین وصل می‌شود و این دو اداره می‌توانند به صورت دو جانبه اطلاعات و معلومات مورد ضرورت را اشتراک‌گذاری کنند تا به گفته او با استفاده از این شیوه، از جرایم و تخطی‌های ترافیکی در گمرکات نیز جلوگیری شود.  

وزارت داخله در این نشست هم‌چنان برای تأمین امنیت در شهرها از نصب کمره‌های امنیتی در ماه‌های آینده خبر داد. وزیر امور داخله گفت که در حال حاضر کمره‌های امنیتی نصب شده در شهر کابل، تنها می‌تواند ۳۵ درصد از این شهر را تحت پوشش قرار دهد.

به همین شکل، شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، از برنامه این وزارت برای توسعه ساحه پوشش فایبر نوری خبر داد. به گفته او، در برنامه توسعه فایبر نوری نصب کمره‌های امنیتی در شهرها نیز گنجانیده شده است که براساس برنامه به مرور زمان عملی می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا