حکومت افغانستان مقبره عبدالقادر بیدل را در هند بازسازی می‌کند

۸صبح، کابل: جلسه شورای عالی توسعه شهری افغانستان طرح بازسازی مقبره میرزاعبدالقادر بیدل در شهر دهلی نو، پایتخت هند را تأیید کرد.

در یک خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده است که جلسه شورای عالی توسعه شهری روز یک‌شنبه نهم جدی تحت ریاست رییس جمهوری غنی برگزار شد.

در این نشست، طرح بازسازی مقبره میرزاعبدالقادر بیدل در دهلی نو هند تأیید شده است. افزون بر آن، لایحه قیمت‌گذاری ملکیت‌های استملاکی در شهر کابل، بازسازی مقبره حمید مومند ماشوخیل در خیبرپشتون‌خواه و دست‌آوردها و چالش‌های موجود شهر پلخمری نیز مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته است.

به نقل از خبرنامه، موضوع بازسازی مقبره بیدل در شهر دهلی نو هند از سوی محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، به این جلسه مطرح شد و جلسه شورای عالی توسعه شهری بعد از بحث همه‌جانبه، آن را مورد تأیید قرار داد.

قرار است که وزارت مالیه بازسازی مقبره بیدل را در هماهنگی با بنیاد آغاخان انجام دهد.

خبرنامه افزوده است که رییس‌ جمهور غنی در مورد بازسازی مقبره بیدل گفته است: «بیدل در افغانستان و تا جیکستان جایگاه خاص دارد و باید روی بازسازی مقبره وی کار صورت گیرد.»

آقای غنی افزوده است که افغانستان در گذشته از نگاه فرهنگ، چهارراه منطقه بود و باید آن جایگاهش را دوباره باز یابد.

رییس ‌جمهور غنی خاطرنشان کرده است که در خصوص فکر، جایگاه علمی و کتاب‌های بیدل، زیر عنوان بیدل‌شناسی یک گفتمان ایجاد شود.

آقای غنی در این جلسه به وزارت مالیه دستور داده است تا مقبره حمید مومند ماشوخیل در خیبرپشتون‌خواه را نیز بازسازی کند.

میرزاعبدالقادر بیدل از شاعران بلندآوازه زبان فارسی بود که بین قرن‌های یازدهم و دوازدهم خورشیدی زنده‌گی می‌کرد.

هم‌چنان حمید مومند ماشوخیل از شاعران مشهور زبان پشتو بود که در قرن دوازدهم هجری زنده‌گی می‌کرد. او به نام‌های «بیدل» و «سعدی» زبان پشتو نیز شهرت داشت.

دکمه بازگشت به بالا