فعالیت خانقاه‌ها در غزنی تعلیق شد

۸صبح، غزنی: منابع در شهر غزنی تایید کرده‌اند که پس از جلسه‌های چندروزه اهل طریقت در شهر غزنی، فعالیت‌های خانقاه‌ها در سطح این شهر را تا مدت نامعلوم به تعلیق درآورده‌اند.

به گفته منبع، به دلیل افزایش ناامنی در سراسر کشور  و پس از آن‌که خانقاه‌ها در کابل و کندز مورد حملات خونین انفجاری قرار گرفت، مسوولان خانقاه‌ها در غزنی تصمیمم گرفته‌اند تا تجمعات بزرگ‌شان را برای یک مدت نامعلوم برگزار نکنند.

مسوولیت انفجارهای اخیر در خانقاه‌ها را گروه داعش برعهده گرفته است.

در سال‌های گذشته چند زیارتگاه نیز در این شهر از سوی افراد ناشناس، منفجر شده است.

گفتنی است که در غزنی ده‌ها خانقاه فعال بوده و هزاران پیرو دارند.

دکمه بازگشت به بالا