رییس نظارت و کنترل خدمات مخابراتی اترا: شرکت‌های مخابراتی صدها میلیون افغانی جریمه شدند

گفت‌وگو‌کننده: آرش

در ماه‌های اخیر شهروندان با راه‌اندازی کارزار اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی از کارکرد و اضافه‌ستانی شرکت‌های مخابراتی و نظارت ضعیف و بی‌توجهی اترا (اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی) انتقاد کرده‌اند. آنان شرکت‌های مخابراتی را متهم به دزدی از کریدیت‌ کارت‌های مشترکان‌شان می‌کنند و از اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) به دلیل عدم نظارت درست و بازپرسی از شرکت‌های مخابراتی انتقاد دارند.

این‌که انتقاد کاربران این شرکت‌ها چه قدر موجه و به جا است و مسوولان در اترا به عنوان نهاد نظارتی بر شرکت‌های مخابراتی تا چه اندازه نسبت به این مشکلات واقف‌اند، پای گفت‌وگوی سیدحارث میر، رییس نظارت و کنترل خدمات مخابراتی در اداره اترا، نشستیم و از او در مورد این مشکلات پرسیدیم:

 

۸صبح: اجازه دهید در نخست درباره‌ی شیوه نظارت اترا از شبکه‌های مخابراتی بپرسم. اترا شبکه‌های مخابراتی را چگونه و هر سال چند بار نظارت می‌کند؟

میر: ریاست نظارت و کنترل اداره اترا و در مجموع بخش اجرایی این اداره نظر به قانون تنظیم خدمات مخابراتی اداره اترا، صلاحیت نظارت در تمام امور شرکت‌ها را نظر به جواز و اساس‌نامه این شرکت‌ها با تعیین ناظران و کارمندان مسلکی دارا است.

 

۸صبح: این نظارت، دقیقاً شامل چه بخش‌های می‌شود؟

میر: تمام فعالیت‌هایی که مرتبط با بخش مخابرات باشند. این موارد شامل تخنیکی، مالی و اجرایی است. در هر بخشی که اداره تنظیم خدمات مخابراتی ضرورت به نظارت احساس کند، نظر به قانون می‌تواند که از شرکت‌ها نظارت داشته باشد.

 

۸صبح: این ضرورت را که اشاره می‌کنید دقیقاً چگونه خلق می‌شود و قانون در این مورد چه پیش‌بینی کرده است؟

میر: قبل از این‌که جواز فعالیت به شرکت‌ها داده شود، یک تعداد شاخص‌ها برای شرکت‌ها مشخص شده است. یکی از این شاخص‌ها ارایه «حداقل کیفیت خدمات» از سوی این شرکت‌ها است.  مطابق به قانون، سطح کیفیت خدمات باید از سطح تعیین شده [حداقل کیفیت خدمات] پایین نباشد. در قانون و طرزالعمل آمده که اترا در هر سال چهار بار و در هر ربع یک بار کیفیت خدمات را اندازه‌گیری و مشخص می‌کند. این پیش‌بینی قانون است. اما در برخی از موارد ایجاب می‌کند که کارمندان مسلکی این اداره به خاطر رسیده‌گی به یک مورد مشخص «چه از طریق شکایت باشد و یا تشخیص اداره» به شرکت‌ها مراجعه و از کار آن‌ها نظارت می‌کنند.

 

۸صبح: ترکیب هیأت چگونه است، آیا تنها نماینده‌گان اترا شامل اند و یا نماینده‌گان دیگر ادارات نیز نقش نظارتی دارند؟

میر: این نظر به لزوم‌دید است. اگر ضرورت احساس شود، نماینده‌گان دیگر ادارات نیز در ترکیب هیأت دخیل ساخته می‌‎شوند. مواردی بوده که شرکت‌های مخابراتی تنها از سوی اداره اترا نظارت شده و قضایای هم بوده که نماینده‌گان دیگر ادارات نیز در ترکیب هیأت دخیل ساخته شده‌اند. به عنوان نمونه اگر بخواهیم مسایل مالی شرکت‌ها را نظارت کنیم، نماینده وزارت مالیه در ترکیب هیأت شامل خواهد شد و اگر مسایل امنیتی باشد، ارگان‌های حراست از قانون شامل می‌شوند و اگر قضایای جرمی باشد از دادستانی و دستگاه قضایی کمک گرفته خواهد شد.

 

۸صبح: نتایج نظارت‌هایی که صورت گرفته چه بوده است؟

میر: یکی از شکایت‌های موجود این بوده که مشترکان شکایت داشتند که از سوی کارمندان شرکت‌ها با آن‌ها برخورد نادرست صورت می‌گیرد، این موارد به تکرار بررسی شده است. در قسمت مسأله رسیده‌گی به صدای مشترکان در تمام شرکت‌ها هیچ نوع مدارا صورت نمی‌گیرد. ارایه حداقل خدمات این شرکت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، که اگر در این زمینه ناکام بودند، با جریمه‌های سنگینی روبه‌رو می‌شوند. صدها میلیون افغانی شرکت‌ها به خاطر ارایه نکردن حداقل خدمات پایین به مشتریان جریمه شدند.

 

۸صبح: حداقل خدماتی که اشاره می‌کنید به لحاظ تخنیکی دقیقا بیانگر چه نوع خدماتی است؟

میر: در بخش تماس‌های صوتی حداقل خدمات این است که در هر ۱۰۰ شماره تماس که شما با طرف مقابل برقرار می‌کنید، در حین تماس، اضافه‌تر از سه تماس قطع نشود. یعنی از هر صد تماس اگر سه تماس در حین مکالمه قطع شود، یک نورم و استندرد قبول شده است. هم‌چنان در هر ۱۰۰ تماس اگر دو تماس برقرار نشد، این مورد قابل قبول است و در غیر آن نه. در بخش انتقال دیتا، حداقل خدمات ۳۸۴Kb  در هر ثانیه تعیین شده است. نظارت ما این است که آیا یک شبکه به طور اوسط برای هر مشترک این مقدار خدمات انتقال دیتا را فراهم ساخته و یا خیر. اگر خدمات فراهم شده بود، برای ما قابل قبول است، ولی تکنولوژی هم محدودیت‌هایی دارد و اترا با در نظر داشت این محدودیت‌ها تصامیمش را مشخص می‌سازد.

 

۸صبح: با توجه به آن‌چه یادآوری کردید، شرکت‌های مخابراتی در ارایه حداقل خدمات تا چه اندازه موفق بوده اند؟

میر: وقتی شرکت‌ها جریمه می‌شوند بیان‌گر این موضوع است که این شرکت‌ها نتوانسته‌اند صد درصد خدمات خوب را به مشترکان‌شان ارایه کنند. در مجموع شاخص‌هایی که وجود دارد اگر شرکت‌ها حتا یکی از آن‌ها را نتوانند فراهم سازند، بازهم جریمه می‌شوند. ولی در مجموع نظر به برخی محدودیت‌هایی که ما در افغانستان داریم و در دیگر کشورهای دنیا شبکه‌های مخابراتی با آن‌ها روبه‌رو نیستند، کاستی‌ها قابل درک است.

 

۸صبح: در کدام موارد خدمات شرکت‌ها از نظر اترا با مشکلات همراه است؟

میر: یکی از مشکلات این است که کیفیت خدمات برای مشتری قابل دسترس نیست. به لحاظ تهدیدات امنیتی، مهیا نبودن زیربناها، شرکت‌های مخابراتی نمی‌توانند که خدماتی با کیفیت مطلوب ارایه کنند. نداشتن خدمات معیاری فایبر یک مشکل فوق‌العاده بزرگ برای ارایه خدمات پیش‌رفته انترنتی توسط شرکت‌های مخابراتی است. بدون داشتن یک زیربنای فایبری منظم خدمات انتقال دیتا به صورت درست عرضه نمی‌شود. وقتی ارتباط از طریق فایبر است، فایبر توان‌مندی انتقال دیتا را به حجم فوق‌العاده بالا دارد. ما در حال حاضر از مایکرووف به عنوان بدیل فایبر استفاده می‌کنیم که از نگاه تخنیکی این‌ها هیچ کدام بدیل یک‌دیگر شده نمی‌تواند. توان‌مندی انتقال دیتا از طریق مایکرووف یک محدودیت فوق‌العاده زیاد دارد. به عبارت دیگر فایبر حجم زیاد دیتا را با سرمایه‌گذاری بسیار کم انتقال می‌دهد در حالی که مایکرووف با سرمایه‌گذاری بسیار بالا دیتای بسیار پایین را انتقال می‌دهد. به همین دلیل است که ما انتظار نداریم که خدمات ۳G و ۴G در افغانستان بر اساس استندردهای بین‌المللی عرضه شود.

در صورت وصل شرکت‌ها به فایبر، خدمات انتقال دیتا به مراتب بهتر خواهد شد. شرکت افغان بیسیم قرار است شهر کابل را به زودی با فایبر وصل بسازد. هم اکنون تنها شرکت افغان تلیکام ارایه خدمات فایبری به مشترکانش را دارد و دیگر شرکت‌ها هنوز به این سیستم وصل نیستند.

 

۸صبح: بسیاری از مخاطبان ۸صبح می‌گویند که بسته‌های انترنتی و صوتی شرکت‌ها واقعی نیستند و کمیت‌ این بسته‌ها نسبت به آن‌چه گفته می‌شود، به مراتب کم‌تر است، چنین چیزی حقیقت دارد؟

میر: در قسمت بحث تخنیکی، اداره اترا تا کنون بارها و بارها بسته‌های صوتی و انترنتی شرکت‌ها را مورد ارزیابی و سنجش قرار داده و تا کنون به هیچ وجه متوجه نشده‌ایم که در این بسته‌ها کدام تفاوتی وجود داشته باشد.

 

۸صبح: ناگزیری‌های شرکت‌ها کدام‌ها است که باعث می‌شود قیمت خدمات مخابراتی بلند باشد؟

میر: فعال نگه داشتن یک پایه آنتن مخابراتی در کشورهای دیگر مثل هند، پاکستان و ایران، ماهانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ دالر هزینه دارد، اما در افغانستان در هر ماه برای فعال نگه‌داشتن هر پایه حداقل ۲هزار دالر بودجه نیاز است، که این روی قیمت خدمات اثر می‌گذارد.

 از نگاه تعداد مشترکان نیز افغانستان به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهای دیگر نیست. حد اوسط مصرف یک مشترک در یک شرکت مخابراتی در کانادا در هر ماه حدود ۵۰ دالر است و در کشورهای پیش‌رفته دنیا بالاتر از ۴۰ دالری؛ اما در افغانستان حد اوسط مصرف هر مشترک در هر ماه ۱.۸۴ سنت دالر امریکایی است. به همین دلیل است که نمی‌شود سطح قیمت خدمات دیگر کشورها را با افغانستان مقایسه کرد.

از سویی هم فراهم نبودن برق برای آنتن‌ها، نداشتن سرک‌های مناسب و ناامنی از دیگر عواملی‌اند که قیمت خدمات را بالا می‌برند. در کشورهای دیگر شرکت‌ها به هیچ وجه برای نگهداری آنتن‌های‌شان پول نمی‌پردازند، در حالی شرکت‌های مخابراتی در افغانستان برای نگه‌داری پایه‌های‌شان از ۳ تا ۴۰ نفر را از بودجه شرکت استخدام کرده‌اند. مجموع این عوامل باعث می‌شود که خدمات با قیمت بلند عرضه شود. در سوی دیگر اگر ما به شرکت‌ها فشار بیاوریم که قیمت‌های خدمات‌شان را پایین بیاورند، این نهادها ناگزیر هستند که در بدل نرخ پایین خدمات بی‌کیفیت عرضه کنند و این چالش دیگری است.

 

۸صبح: کمپین «اترا کجا است؟» و اعتراض‌های آن‌ها به کجا رسید؟

میر: ما مدام در حال بررسی و نظارت شرکت‌ها هستیم و در کمپین اترا کجا است، موضوع تازه‌ای مطرح نشد. این‌ها مسایلی را مطرح کردند که ما همه روزه به این شکایت‌ها رسیده‌گی می‌کنیم.

 

۸صبح: برخی از کاربران مدعی‌اند که از حساب‌شان پول کاسته می‌شود و یا خدماتی به صورت خودسرانه از سوی شرکت‌ها فعال می‌شود، شکایت این دسته از افراد چه قدر مستند است؟

میر: ما دو شماره فعال رسیده‌گی به شکایت‌های مشترکان داریم. ۹۹۸ مخصوص بانوان است و ۹۹۹ برای عام مردم. مشترکان اگر شکایتی داشته باشند، می‌توانند با تماس به این دو شماره، شکایت‌های‌شان را به ثبت برسانند. از سوی کارمندان اترا به تمام این شکایت‌ها رسیده‌گی می‌شود. به برخی از شکایت‌ها در خود اترا رسیده‌گی صورت می‌گیرد و یک تعداد شکایت‌ها به شرکت‌ها بر می‌گردد و به آن‌ها راجع می‌شود. ولی تا کنون چنین چیزی نزد اترا به اثبات نرسیده که شرکت‌ها به صورت عمدی پول مشترکان را از حساب‌شان کم کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن