طالبان به بی‌بی‌سی: تا زمانی‌که طرزالعمل جدید آموزشی تصویب نشود، مکاتب دخترانه بازگشایی نمی‌شود

۸صبح، کابل: مقام‌ها در وزارت معارف حکومت سرپرست طالبان در مصاحبه تازه با بی‌بی‌سی گفته‌اند، تا زمانی‌که سیاست جدید آموزشی در سال جدید تصویب نشود، دختران اجازه حضور در مکاتب را نخواهند داشت.

عبدالحکیم همت، سرپرست معاونت آموزشی وزارت معارف طالبان روز چهارشنبه، در مصاحبه با بی‌بی‌سی تأکید کرده است که وضعیت فعلی یک تأخیر موقت است.

به گفته او، تا زمانی که طرزالعمل جدید در مورد چگونه‌گی حضور دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم ایجاد و تصویب نشود، این وضعیت هم‌چنان ادامه خواهد داشت. همت افزوده است که حکومت سرپرست طالبان، یک محیط امن را برای رفتن دختران به مدرسه ایجاد می‌کند.

این در حالی است که با سقوط حکومت پیشین، مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هم‌چنان مسدود بوده است. طالبان باوجودی‌که چندین بار به مردم اطمینان دادند که مکاتب دخترانه را بازگشایی می‌کنند، اما اکنون که سال تعلیمی به پایان رسیده است، این مکاتب باز نشده است.

این وضعیت شهروندان و خانواده‌های دانش‌آموزان دختر را نگران کرده است. آنان معتقدند که طالبان برنامه برای بازگشایی مکاتب ندارند و ممکن است مکاتب دخترانه در سال جدید نیز مسدود بماند.

دکمه بازگشت به بالا