دستور طالبان به هوتل‌داران و شیریخ‌پزی‌های تخار: زنان نباید در این مکان‌ها غذا و شیریخ صرف کنند

۸صبح، تخار: منابع محلی در ولایت تخار می‌گویند که مسوولان محلی طالبان در ولسوالی دشت قلعه به تازه‌گی به هوتل‌داران و شیریخ‌پزی‌ها دستور داده‌اند که زنان نباید در این مکان‌ها غذا و شیریخ صرف کنند.

مالکان هوتل‌ها و شیریخ‌پزی‌ها به روزنامه ۸صبح می‌گویند، با آن که مکان جداگانه‌ای برای زنان تنظیم کرده‌اند، طالبان مانع حضور زنان در این مکان‌ها می‌شوند.

گفتنی است که محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت تخار ایست‌های بازرسی ایجاد کرده و به زنان بدون محرم اجازه رفتن به شهر را نمی‌دهند.

دکمه بازگشت به بالا