طالبان در غزنی: دانش‌جویان دختر با چادری و صورت پوشیده در صنف حاضر شوند

۸صبح، غزنی: منابع محلی از ولایت غزنی می‌گویند که طالبان برای دانش‌جویان دختر در دانشگاه این ولایت گفته‌اند که با چادری در صنف درسی حاضر شوند.

منابع از ولایت غزنی امروز چهارشنبه، ۷ ثور، می‌گویند که این دستور از سوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ولایت غزنی به دانشگاه های دولتی و خصوصی صادر شده است.

به گفته منابع، محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان تأکید کرده‌اند که چون آموزگاران برای دانش‌جویان دختر محرم نیستند، دختران با چادری در صنف حاضر شوند و صورت‌شان هنگام تدریس پوشیده باشد.

دانش‌جویان دختر در ولایت غزنی با ابراز نگرانی از اعمال این گونه محدودیت‌ها می‌گویند، ترس دارند که با ادامه این وضعیت روزی درب دانشگاه به‌روی‌شان بسته شود.

محدودیت‌های تازه بر دانش‌جویان دختر در غزنی از سوی طالبان در حالی اعمال می‌شود که پس از به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان، دروازه‌های مکتب‌ها به روی دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف شش نیز بسته شده است.

دکمه بازگشت به بالا