نشست کابینه طالبان؛ اداره جمع‌آوری عشر و زکات ایجاد شد

۸صبح، کابل: در بیستمین نشست کابینه حکومت سرپرست طالبان، رییس‌الوزرا دستور ایجاد اداره جمع‌آوری عشر و زکات را داده است.

نشست کابینه حکومت سرپرست طالبان روز دوشنبه، ۴ دلو فیصله کرده است که برای جمع‌آوری عشر و زکات از مردم یک اداره زیر همین نام ایجاد شود.

در این نشست طرح هیأت موظف شده برای بررسی توزیع کمک‌ها از طرف مؤسسات خارجی و شرکت انکشاف ملی نیز تصویب شده است.

افزون بر این، به هیأت تشکیل شده از ریاست عمومی اداره امور، وزارت‌های مالیه و معادن و صنایع و شرکت انکشاف ملی وظیفه سپرده شده است که بررسی‌ها به منظور دریافت منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های ناتمام را آغاز کنند.

از سوی دیگر، طرح وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای ایجاد صندوق جمع‌آوری کمک به سکتور زراعت نیز پذیرفته شده است.

کابینه طالبان همچنان فیصله کرده است که ادارات دولتی باید قرضه‌های شرکت برشنا را پس از سقوط کابل پرداخت کنند.

گفتنی است که پیش از این نیز سخن‌هایی در مورد ایجاد اداره عشر و زکات از سوی اداره طالبان مطرح شده بود، اما کابینه طالبان امروز تصمیم به ایجاد این اداره گرفته است.

دکمه بازگشت به بالا