چهار طالب و دو باشنده کشته شدن

دکمه بازگشت به بالا