معاون اقتصادی رییس‌الوزرای طالبان

دکمه بازگشت به بالا