تابو در ادبیات در حاشیه نقد «پُته خزانه»

عبدالاحد هادف

نیاز به این‌ همه غوغا و هیاهوی مُتضاد در مورد کتاب «پُته خزانه» نیست و در این هم که این کتاب برای طایفه‌ای از مردم به یک تابو مبدل شده است، نمی‌توان تردید داشت. تابوها همواره وقتی مورد نقد یا نقض قرار می‌گیرند، جنجال برپا می‌کنند و به غوغا مجال می‌دهند. به همین خاطر است که هر هم‌چو نقد و نقضی چندان آسان نیست و اگر آسان می‌بود، ناقد تابوها را به افتخار «تابوشکن» نمی‌گفتند. تابوشکنی در باب تاریخ و ادبیات همانند صف‌شکنی در پیکارهای نظامی، همیشه مایه افتخار بوده و نوعی قهرمانی به ‌شمار می‌رود و هیچ فردی تا کار متفاوت و فوق‌العاده انجام ندهد، قهرمان نمی‌شود. پس نقد و نقض تابوها کاری بس دشوار و مخاطره‌انگیز است، خصوصاً در کشوری مثل افغانستان که آن‌جا تابوها در حالی زیاد و مُقدس‌اند که حیات و کرامت آدمی هنوز از مرحله تابوشدن خیلی به‌دور است.

طرفه این است که در جهان ما به همان پیمانه که شکستن تابوها سخت و خطرناک است، به همان اندازه ساختن تابوها سهل و آسان است. بخش اعظم پیچیده‌گی کار از این‌جا شروع می‌شود، در حالی که معادله باید معکوس می‌بود. در دنیای مدرن هرچند شکستن تابوها هنوز چندان آسان نیست، اما اقامه تابوها هم به این ساده‌گی مقدور نیست و در همه حال، تابوشکنی افتخار است که باید باشد. نقد تابو اما الزاماً نقض تابو نیست تا هر نقدی به معنای شکستن باشد. چه ‌بسا نقدی که در خدمت حقیقت است و گاه به تقویت یک تابو می‌انجامد؛ مثلاً در باب کتاب «پُته خزانه» به عنوان یک تابوی ادبی و تاریخی نباید نقد آن را نقض آن به ‌حساب آورد و کسانی که به اصالت این کتاب باور دارند، نباید از نقد آن هراس داشته باشند و از موارد و منابع نقد با غوغا فرار کنند، بلکه به هر نقدی از جنس آن پاسخ جویند اگر واقعاً به اصالت تابوی‌شان مطمین‌اند.

یکی از شایع‌ترین موارد تابوسازی در میان انسان‌ها، تلاش برای اقامه تابوها در عرصه تاریخ و ادبیات بوده است که هدف از آن عمدتاً خلق سابقه و پیشینه تاریخی و ادبی برای یک طیف زبانی و قومی مُعین است. این خلق معمولاً از طریق جعل و انتحال صورت می‌گرفته است. «انتحال» یک واژه عربی برای ترسیم فرایند جعل در متون ادبی اعم از شعر و نثر است که مرحوم طه حسین با نوشتن کتاب معروف «فی الشعر الجاهلی» در اواسط قرن بیستم، آن را مطرح و یا بگو برجسته ساخت. طه حسین در این راستا به تمام معنا یک تابوشکن بود و کُل کار او در این خلاصه می‌شد که تابوی میراث شعری دوره جاهلیت عرب را به نقد گرفت که در نهایت به نقض آن انجامید و این تابو با شوربختی فرو افتاد و شکسته شد. به همین خاطر بود که غوغایی که علیه طه حسین و کتاب او در مصر و جهان عرب برپا گردید، در تاریخ ادبیات عرب سابقه نداشت. اتفاقاً خودم در دوره تحصیل از جمله کسانی بودم که از طه حسین نفرت داشتم و او را تکفیر می‌کردم و مُهره استعمار فرهنگی غرب و استشراق می‌دانستم.

طه حسین با کمال امانت علمی و عقلانی آمد و تابوی «شعر جاهلی» را به نقد گرفت و با بسط نقاط نظر انتقادی که از قدیم در این راستا مطرح بود، قضیه انتحال در میراث شعری و ادبی دوره جاهلیت را برجسته نمود. خلاصه نظر او از طریق نقل به مضمون این است که اعراب شبه‌جزیره در دوره‌های مابعد اسلام برای این‌که خود را دارای سابقه و افتخارات ادبی کهن نشان دهند و تکامل زبانی دوره خود را ادامه سلسله مواریث قبلی ثابت سازند، دست به خلق متون شعری فاخری زدند و آن را به شاعران دوره جاهلی همانند امرءالقیس و نابغه ذبیانی و عنتره بن شداد و أعشی و غیره نسبت دادند که چه ‌بسا این شاعران یا خود وجود خارجی نداشتند و یا این‌که اصلاً شعری به آن مضمون و محتوا نگفته‌اند. این فرایند را در ادبیات عربی «انتحال» می‌گویند که بخش اعظم میراث شعری متعارف دوره جاهلی، به قول مرحوم طه حسین، محصول همان انتحال است.

اتکای استدلالی طه حسین در کنار عدم ثبوت علمی میراث ادبی جاهلی، بیش‌تر بر عناصر متنی و سَبکی و لغوی و تصویری و مُحتوایی در شعر جاهلی بود که به گفته او شباهت کلی به دوره مابعد اسلام داشته و عمدتاً روح زمان متأخر را تمثیل می‌کرده است. این دقیقاً همان نقطه‌ای بود که استاد ناشناس در نقد کتاب «پُته خزانه» به آن اشاره کرد. وقتی در شعر جاهلی با آن ‌همه قُدامت تاریخی‌اش می‌توان از فقدان ثبوت علمی علاوه بر عناصر متنی و وجوه شباهت متن قدیم به متن متأخر از لحاظ فرم و محتوا حرف زد و از همان منظر به نقد آن پرداخت و به نقض آن رسید. چنین کاری به‌ مراتب در باب کتاب «پته خزانه» مُحتمل‌تر و مطلوب‌تر است، خصوصاً با توجه به این‌که شخص مرحوم عبدالحی حبیبی از دانشمندان معاصر است و در حالی این کتاب را بیرون داد که آسان‌ترین چیز برای او ارایه سند و مَدرک علمی در عصر علم بود، اما ظاهراً این‌چنین شیری خدا هم نافرید!

از آن‌‌جا که کتاب «پُته خزانه» در دوره معاصر توسط یک دانشمند معاصر کشف شده است، لذا پیش از پرداختن به نقد آن از منظر عناصر متنی و ادبی و امثال آن، بایستی پرسش اولی راجع به اصل اوراق متن مکشوف باشد که هست تا ثابت شود که این متن طبق ادعا در عالَم خارج وجود داشته و یا که یک کشف ادبی در عالَم خیال بوده است؟! حق این پرسش را برای هر انسانی باید محفوظ دانست؛ برابر است که آن انسان استاد ناشناس باشد و یا هر فرد عادی و مُتشخص دیگر. تا این پرسش اولی و بدیهی پاسخ نیابد، هیچ انسان محترمی به خود زحمت نخواهد داد تا متن «پُته خزانه» را با تفحص در خصوصیات قالبی و محتوایی آن بخواند و به نقد گیرد. این‌که استاد ناشناس از پرسش اول گذشته و متن را از منظر دیگری به نقد گرفته است، دلیل شیفته‌گی و حس تعلق او به کتاب است که به عنوان یک زبان‌شناس پشتون‌تبار در قبال چنین متنی در زبان خودش بی‌تفاوت بوده نمی‌تواند.

برای بقیه مردم اما در داخل و خارج افغانستان هنوز پرسش اولی و بدیهی «اوراق اصلی متن مکشوف کجاست؟» خود یک تابو است که تا شکسته نشود، دروازه ورود به پرسش‌های بعدی هرگز کلید نخواهد خورد و کتاب «پته خزانه» مثل همیشه و برای همیشه در معرض اتهام به انتحال قرار خواهد داشت. برای رفع این نقیصه، نه غوغا جایی را می‌گیرد و نه موج قهر و خشم و تهدید و توهین از طرف هواداران کتاب، حق مسلم پرسش فوق را از کسی منتفی می‌سازد، کما این‌که جشن و پاکوبی برای تخریب «پته خزانه» توسط مخالفان کتاب، هرگز موجه به نظر نمی‌رسد. قاعده فقهی مشهور است که می‌گوید: «البینه على المُدعی والیمین على من أنکر». یعنی مُدعی باید سند ارایه کند و مُنکِر باید قسم بخورد. حالا در قضیه کتاب «پته خزانه» هنوز مدعی سند معتبر ارایه نکرده تا نوبت منکر به قسم فرا برسد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن