بازمانده‌گان قربانیان جنبش رستاخیز: به دادگاه لاهه مراجعه می‌کنیم

۸صبح، کابل: بازمانده‌گان کشته‌های حمله بر راهپیمایی جنبش رستاخیز برای تغییر، از پنجمین سالیاد قربانیان این حادثه در ترکیه، یاد‌بود به عمل آوردند.

بازمانده‌گان این قربانیان روز پنج‌شنبه، ۱۳ جوزا، در استانبول گفته‌اند که دست از عدالت‌خواهی بر‌نخواهند داشت و برای به محاکمه کشاندن عامل این پرونده، از هیچ سعی‌ای فروگذاشت نخواهند کرد.

محمدعلم ایزدیار، معاون مجلس سنای پیشین و پدر محمد‌سالم ایزدیار، یکی از قربانیان این حادثه،گفته است که برای رسیده‌گی به پرونده این قربانیان به دادگاه لاهه مراجعه خواهند کرد.

گفتنی است که به تاریخ ۱۲ جوزای ۱۳۹۶ در اعتراضی دادخواهانه برای قربانیان حمله تروریستی ۱۰ جوزا در شهر کابل، در نتیجه شلیک نیروهای امنیتی پیشین چندین تن به شمول محمدسالم ایزدیار جان باختند.

دکمه بازگشت به بالا