حمله‌ی انتحاری در نزدیکی دروازه مصلای شهید مزاری.

گزارش از رضا مرادی

دیدگاه are closed.