تدابیر شدید امنیتی به‌خاطر برگزاری نشست علما؛ طالبان در بام خانه‌های مردم سنگر گرفته‌اند

۸صبح، کابل: در آستانه برگزاری نشست عالمان دین در کابل، طالبان برای تأمین امنیت این نشست بر بام خانه‌های مردم  سنگر گرفته‌اند.

منابع در شهر کابل روز دوشنبه، ۶ سرطان، به روزنامه ۸صبح می‌گویند که طالبان بر بام خانه‌های مردم در اطراف خیمه لویه‌جرگه تا کیلومترها دورتر مستقر شده‌اند.

شماری از باشنده‌گان ساحه گردنه باغ‌ بالای شهر کابل نیز حضور افراد طالبان را از دو روز به این‌سو بر بام بعضی از خانه‌های مسکونی در این ساحه تأیید کرده‌اند.

باشنده‌گان محل می‌گویند، طالبان به خانواده‌ها گفته‌اند که آنان برای تأمین امنیت خیمه‌ لویه‌جرگه موظف شده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا