تیم ثبات‌وهمگرایی: در روند رسیده‌گی به شکایات در شماری از ولایت‌ها برخورد سلیقه‌ای صورت گرفته است

۸صبح، کابل: تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، مدعی است که در روند رسیده‌گی به شکایات انتخاباتی در شماری از ولایت‌ها برخورد سلیقه‌ای و یک‌جانبه صورت گرفته و به گفته اعضای این تیم، برخی از تصامیم کمیسیون‌های ولایتی شکایات انتخاباتی «متناقص و در تعارض» بوده است.

جلسه شورای رهبری و تیم تخنیکی دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی امروز پنج‌شنبه، ۲۶ جدی در قصر سپیدار در کابل برگزار شد.

فضل احمد معنوی، عضو ارشد دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی، در این نشست گفت که در روند رسیدگی به شکایات، در شماری از ولایت‌ها برخورد سلیقه‌ای و یک‌جانبه صورت گرفته است. او گفت که تیم ثبات و همگرایی انتظار دارد که رهبری کمیسیون شکایات انتخاباتی در زمینه‌ی تضمین شفافیت در آرا اقدام کنند.

آقای معنوی در این نشست مدعی شده که تیم دولت ساز به رهبری محمداشرف غنی، از هر گزینه‌ی نامشروع استفاده می‌کند تا خواست‌های خود را بر کمیسیون شکایات انتخاباتی تحمیل کند. با این حال او گفته که  جلو عملکردهای غیرقانونی از هر آدرسی که باشد، گرفته می‌شود.

نورالرحمن اخلاقی، رییس بخش نظارت و جلوگیری از تقلب تیم ثبات و همگرایی، نیز مدعی شده که تصامیم کمیسیون‌های ولایتی شکایات انتخاباتی متناقص و در تعارض است و به گفته وی، کمیسیون شکایات انتخاباتی مکلف است که در مرحله‌ی استنیاف خواهی در این زمینه وضاحت دهد.

اعضای این تیم اما به صورت مشخص از ولایتی خاصی نام نبرده است.

اعضای این تیم گفته‌اند که آن‌ها انتظار دارند که کمیسیون شکایات انتخاباتی در چارچوب قانون، لوایح و طرزالعمل‌ها آرای تقلبی را از دور خارج سازد «و اشتباهات کمیسیون انتخابات را تکرار نکند.»

در یک خبرنامه دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی که امروز نشر شد آمده :«در صورتی‌که انتخابات در اثر فیصله غیر قانونی کمیسیون انتخابات عمداً به دور دوم کشانده شود، با هر روش ممکن، صلاحیت‌های تیم حاکم محدود شده و جلو سوء استفاده از امکانات دولتی گرفته خواهد شد.»

گفتنی‌ست که فرصت دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی برای رسیده‌گی به حدود ۱۶۵۰۰ شکایت‌ ثبت شده در پیوند به اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری دو روز پیش پایان یافت. مسوولان دبیرخانه کمیسیون شکایات انتخاباتی گفتند که آرای حدود ۵هزار محل رای‌دهی نیاز به بازشماری دار‌د. در حال حاضر مرحله استیناف‌خواهی در کمیسیون شکایات انتخاباتی جریان دارد.

دکمه بازگشت به بالا