سخنرانی رییس جمهور اشرف غنی در مراسم افتتاحیه راه لاجورد