برخی از جاده‌های مرکز شهر کابل یک‌طرفه می‌شود

۸صبح، کابل: شهرداری کابل در نظر دارد تا برای کاهش ازدحام ترافیکی در پایتخت، برخی از جاده‌های مرکز شهر را به شکل یک‌طرفه و دورانی تنظیم کند.

نرگس مومند، سخنگوی شهرداری کابل، به روزنامه ۸صبح گفت که مطالعات فنی طرح تغییر سیر حرکت برخی از جاده‌های کابل تکمیل شده است و در آینده نزدیک عملی خواهد شد.

او می‌افزاید که هدف از این طرح، کاهش ازدحام ترافیک و تنظیم ترانسپورت شهری است.

به گفته او، جاده مرکز شهر از چهارراهی ملک‌اصغر تا چهارراهی صدارت و از سه راهی ولایت کابل تا ده افغانان طبق طرح تازه یک‌طرفه خواهد شد.

هم‌چنان جاده چهارراهی ملک‌اصغر تا ده افغانان نیز بر اساس طرحی که شهرداری کابل در نظر دارد، دو طرفه خواهد شد.

سخنگوی شهرداری کابل این جاده‌ها را از ساحات مزدحم شهر کابل توصیف کرد که مردم را دچار مشکل کرده است. او افزود که کار موانع برداری کنار ساختمان ولایت کابل تکمیل شده است و به زودی طرح جدید برای کاهش ازدحام ترافیکی اجرایی می‌شود.

از جانب دیگر، نرگس‌ مومند می‌گوید که شهرداری برنامه استخدام یک قطعه ۳۰۰ نفری زیر نام «مأموران انسجام ترافیک» را نیز روی دست دارند تا در همکاری مردم ازدحام ترافیکی را کاهش دهد.

او گفت که مأموران انسجام ترافیک در هم‌آهنگی با پولیس ترافیک در زمینه‌های راهنمایی دانش‌آموزان مکاتب، مدیریت توقف‌گاه‌های کنار جاده و نظارت از مسیر حرکت وسایط همکاری خواهند کرد.

به گفته او، تاکنون ۴۳ نفر از این مأموران استخدام شده‌اند.

ازدحام ترافیکی در شهر کابل از چالش‌هایی است که باشنده‌‌گان پایتخت همه‌روزه با آن مواجه هستند. شهرداری کابل می‌گوید که در همکاری مردم تلاش می‌کند تا از ازدحام ترافیکی در کابل بکاهد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن