جلسه‌ شش‌ونیم: داکتری که بر پسربچه‌ی بیمار ۱۰ ساله تجاوز جنسی کرده بود، بازداشت شد

۸صبح، کابل: در گزارش سی‌وهفتم از جلسه شش‌ونیم صبح از بازداشت یک داکتر به اتهام «تجاوز جنسی مکرر» بر پسر بچه‌ی بیمار ۱۰ ساله خبر داده شده است.

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری که مسوولیت تأمین امنیت شهر کابل را بر عهده دارد و جلسات شش‌ونیم صبح را رهبری می‌کند، گزارش مفصل سی‌وهفتم این نشست‌ها را روز شنبه، هشتم قوس همه‌گانی کرد.

صالح گفته است که پولیس کابل یک داکتر را که بر یک پسربچه‌ی بیمار ۱۰ ساله به صورت مکرر تجاوز جنسی کرده بود، بازداشت شده است.

او افزوده است که از ریاست دفتر معاون اول ریاست جمهوری خواسته است که از وزارت صحت عامه خواهان لغو جواز طبابت «این ابلیس» شود که پس از رهایی نتواند به اسم داکتر در جامعه جای داشته باشد.

صالح از این داکتر نام نیز برده است که در شفاخانه‌ای در مربوطات حوزه شانزدهم امنیتی شهر کابل کار می‌کرد.

معاون اول ریاست جمهوری تأکید کرده است که عکس‌ها و اعترافات این گونه افراد نشر خواهد شد.

با این حال، امرالله صالح از طرح «تشهیر منفی» متهمان نیز دفاع کرده است. به گفته او، این طرح یکی از راه‌های کاهش جرم است.

وزارت صحت عامه تاکنون درباره بازداشت این داکتر چیزی نگفته است.

دکمه بازگشت به بالا