شیدامحمد ابدالی و نوررحمان لیوال به عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون انتخابات نام‌نویسی کردند

۸صبح، کابل: در آخرین روز مهلت نام‌نویسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، شیدامحمد ابدالی و نوررحمان لیوال به عنوان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات نام‌نویسی کردند.

آقای لیوال را در انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ سرطان سال آینده، عبدالهادی ذوالحکمت به عنوان معاون اول و محمدیحیا ویار احمدزی به حیث معاون دوم همراهی می‌کنند.

آقای لیوال هنگام نام‌نویسی در کمیسیون مستقل انتخابات در سخنانی گفت که نخستین اقدامات او پس از پیروزی تأمین صلح در کشور است.

شیدامحمد ابدالی را در انتخابات پیش‌رو، عبدالبصیر سالنگی به عنوان معاون اول و ذوالفقار امید به حیث معاون دوم همراهی می‌کنند.

آقای ابدالی نیز هنگام نام‌نویسی در کمیسیون مستقل انتخابات گفت که شعار دسته انتخاباتی او «مشارکت و تغییر» است و تلاش می‌کند تا مشارکت سیاسی را تأمین کند و در کشور تغییر بیاورد.

کمیسیون مستقل انتخابات ۳۰ جدی را آخرین روز نام‌نویسی برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است.

از شروع روند نام‌نویسی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳ جدی تا کنون به شمول آقای لیوال و آقای ابدالی ۱۷ نفر به عنوان نامزد در کمیسیون مستقل انتخابات نام‌نویسی کرده‌اند.

انتخابات ریاست جمهوری کشور ۶ ماه بعد در ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ برگزار می‌شود.

دکمه بازگشت به بالا