هفتصد میلیون دالر از عواید گمرکات حیف و میل می‌شود

۸صبح، کابل: شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور می‌گوید که سالانه ۷۰۰ میلیون دالر از عواید گمرکات کشور به جیب افراد زورمند می‌ریزد.

معاون سخنگوی رییس جمهور که روز سه شنبه، ۱۹ سرطان در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت که تلاش‌ها برای جمع‌آوری شفاف این پول‌ها و جلوگیری از حیف و میل آن جریان دارد.

آقای مرتضوی می‌گوید که رییس جمهور در نشستی که به تاریخ ۱۴ سرطان، با رؤسای گمرکات و مستوفی‌های ولایات کشور داشت، به آنان هدایت داد تا اهداف ازدیاد عواید را تعیین کنند.

رییس جمهور غنی در این دیدار گفته است که« نیاز است تا از طریق میکانیزم شفاف، برای افزایش عواید تلاش صورت گیرد»، چون میلیون‌ها دالر از طریق فساد اداری ضایع می‌شود.

رییس جمهور غنی تصریح کرده است که کمک‌های خارجی در حال کاهش است و باید عواید حکومت افغانستان تا سقف ۸ میلیارد دالر برسد. در حال حاضر عواید داخلی کشور  به ۲.۲ ملیارد دالر می‌رسد.

پیش از این‌ هم گزارش‌هایی از حیف و میل عواید گمرکات کشور وجود داشته است. در برخی موارد گزارش‌های به نشر رسیده حاکی از تبدیل شدن گمرک‎های کشور به محل زورآزمایی قدرتمندان بوده‌اند.

دیدگاه are closed.