هفده سال پس از حادثه‌ی ۱۱ سپتامبر؛ مقام‌های امریکایی حقیقت را پنهان می‌کنند

مقامات امریکایی در ۱۷ سال جنگ مرتب ارزیابی‌های اغراق‌آمیزی را از پیشرفت در جنگ افغانستان منتشر کرده‌اند، اما چیزی که واقعاً در افغانستان جریان دارد، مغایر آن است.

روزنامه‌ی «The New York Times» در گزارشی نگاشته است که تا اکنون بیش از دو هزار و دو صد سرباز امریکایی در جنگ افغانستان کشته شده‌اند و ایالات متحده بیش از ۸۴۰ میلیارد دالر را برای مبارزه با طالبان و کمک و بازسازی افغانستان هزینه کرده است.

هزینه‌ی این جنگ با در نظر داشت ارزش فعلی دالر، خیلی بیشتر از مبلغی است که صرف برنامه‌ی مارشال برای بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم شد. این مقدار سرمایه‌گذاری باعث ایجاد فشار شدید برای امریکایی‌ها شده است تا نشان دهند که طالبان در حال شکست و وضع کشور در حالی بهبودی است، اما از سال ۲۰۱۷ به این‌سو، طالبان بیش از هر زمان دیگری پس از حمله‌ی ایالات متحده، قلمرو خود را در افغانستان گسترش داده‌اند. تنها در طول یک هفته در ماه گذشته، شورشیان طالبان ۲۰۰ افسر پولیس و سرباز افغان را کشته‌اند، دو پایگاه‌ اصلی نیروهای امنیتی افغانستان را سقوط دادند و شهر غزنی را مورد تاخت و تاز قرار دادند.

در این گزارش آمده است که ارتش امریکا می‌گوید که دولت افغانستان به طور موثر ۵۶ درصد از خاک کشور را «تحت کنترل یا نفوذ» خود دارد، اما این ارزیابی بر پایه‌ی نیرنگ و فریب آماری استوار است. در بسیاری از ولسوالی‌ها، حکومت‌ افغانستان تنها بر مقر ولسوالی و پادگان‌های نظامی کنترول دارد، در حالی که بقیه‌ی ولسوالی تحت کنترل جنگجویان طالبان است.

در روی کاغذ، شمار نیروهای امنیتی افغانستان با ۱۰ در برابر ۱، بیشتر از جنگجویان طالبان است، اما برخی از مقامات افغان تخمین می‌زنند که یک- سوم سربازان و نیروهای پولیس کشور «خیالی» هستند و کسانی اند که صفوف نیروهای امنیتی را ترک گفته یا فرار کرده‌، اما از فهرست پرداخت معاشات حذف نشده‌اند. بسیاری از نیروهای امنیتی کشور چنان که باید آموزش نظامی ندیده‌اند و فاقد شرایط لازم برای میدان نبرد هستند.

این گزارش نیویورک تایمز در حالی منتشر می‌شود که امروز سه شنبه (۲۰ سنبله) مصادف با یازدهم سپتامبر است. حادثه‌ی یازدهم سپتامبر زمینه را برای نیروهای نظامی ایالات متحده‌ی امریکا و هم‌پیمانانش فراهم ساخت تا وارد افغانستان شوند.

دیدگاه are closed.