اعزام نیروی کار به افغانستان؛ پاکستان در پی تطبیق سیاست استعماری است؟

با وجود افزایش فقر و بیکاری در کشور، قرار است پاکستان نیروی کار به افعانستان بفرستد. طبق گزارش رسانه‌های پاکستانی، نخست‌وزیر این کشور به مقام‌های حکومتی پاکستان دستور داده است که برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان، نیروی کار آموزش‌دیده را در بخش‌های فنی، صحت، مالی و تکنالوژی به افغانستان بفرستند. هم‌چنان روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که حکومت سرپرست طالبان با کمبود نیروی متخصص کاری مواجه است و برای پر کردن این خلا، از پاکستان کارمند استخدام می‌کند. با این‌همه این امر با واکنش تند شهروند مواجه شده است. شهروندان این تصمیم عمران خان را به‌نحوی تطبیق سیاست استعمارگرایانه تفسیر کرده و گفته‌اند که این کشور به دنبال تسخیر منابع و تسلط بر آزادی شهروندان افغانستان است. به باور شهرندوان کشور، در حالی که فقر و بیکاری در کشور بیداد می‌کند، اعزام نیروی کار از پاکستان به کشور، سبب قطع شدن منبع درآمد هزاران تن می‌شود. شهروندان تصریح می‌کنند که هنوز هم نیروی کافی کار در افغانستان وجود دارد و طالبان باید از این نیرو استفاده کنند. طالبان اما اعزام نیروی کار از پاکستان به افغانستان را رد می‌کنند و می‌گویند که در افغانستان نیروی کار به اندازه کافی وجود دارد و قرار نیست هیچ نیروی کاری از بیرون کشور وارد شود.

با سقوط حکومت پیشین و تسلط طالبان بر کشور، هزاران شهروند برای گریز از تهدید طالبان، راه مهاجرت را در پیش گرفتند و به کشورهای اروپایی و امریکایی پناهنده شدند. این امر سبب کاهش نیروی انسانی کار در افغانستان شده است. مقام‌های حکومت سرپرست طالبان نیز پیش از این بارها یادآور شده‌اند که کشورهای غربی به دنبال فرار مغزها و کدرهای متخصص کشور‌ند و باید به این کار خاتمه دهند. باری ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست طالبان، در‌ کنفرانسی از این کشورها خواست که روند تخلیه شهروند افعانستان را متوقف کنند و آنان به این نیروی کار نیاز مبرم دارند.

اکنون روزنامه نیویارک تایمز نیز گزارش داده است که حکومت سرپرست طالبان با کمبود نیروی کار مواجه‌ است و برای پیش‌برد کارهای اداری و فنی در حکومت‌شان از پاکستان نیروی کار استخدام می‌کند. طبق معلومات این گزارش، طالبان برای حل این مشکل به پاکستان رجوع کرده و از جنگ‌جویان خود که بیش‌تر از دو دهه در آن کشور زنده‌گی کرده‌اند، در پیش‌برد کارهای اداری استفاده می‌کنند. این روزنامه مدعی شده است که طالبان حتا شماری از افراد را که به کارهای شاقه و عادی مشغول بوده‌اند، در بست‌های مهم حکومتی استخدام کرده‌اند که تجربه کارهای اداری را ندارند. نیویارک تایمز استناد کرده است که رییس پولیس ترافیک کابل نانوا است و در پاکستان نانوایی داشته است.

از سوی دیگر رسانه‌های پاکستانی گزارش داده‌اند که قرار است این نیروی کار از سوی حکومت این کشور فرستاده شود. طبق این گزارش‌ها، عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، به مقام‌های حکومتش دستور داده است که برای جلوگیری از بحران انسانی «نیروی انسانی متخصص و آموزش‌دیده» کار را به افغانستان بفرستند.

روزنامه اکسپرس تریبون، چاپ پاکستان، تصریح کرده است که این نیروی کار در بخش‌های پزشکی، فناوری اطلاعات و مالی برای جلوگیری از وقوع «بحران انسانی» به افغانستان فرستاده می‌شوند. به گزارش این روزنامه، عمران خان این موضوع را در سومین نشست کمیته «اپکس» در مورد افغانستان بیان کرده است. او در این نشست از وخامت اوضاع انسانی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که پاکستان متعهد است برای جلوگیری از یک بحران انسانی از مردم افغانستان حمایت همه‌جانبه کند.

با این حال این گفته‌ها خشم و انتقادات مردم را در پی داشته است. شهروندان کشور اعزام نیروی کار از پاکستان به افعانستان را نوعی تطبیق سیاست استعماری خوانده و تأکید کرده‌اند که این تصمیم پاکستان نقص حاکمیت ملی افغانستان است. شهروندان کشور معتقدند که هنوز هم نیروی کافی کار در افغانستان وجود دارد و باید از این منابع انسانی استفاده شود.

ناهید فرید، عضو مجلس نماینده‌گان دولت پیشین، در واکنش به این گفته‌ها نوشته است که پاکستان سال‌ها با صدور «بنیادگرایی و دخالت آشکار» در امور افغانستان یکی از بنیادی‌ترین موازین مناسبات بین‌المللی را که حسن هم‌جواری است، زیرپا کرده است.

او با استناد به سخنان عمران‌ خان گفته است که این سخنان متبلور به حاشیه کشیدن استعدادهای بومی و جایگزین آن‌ها با مهره‌های پاکستانی است و به دنبال تسخیر منابع و تسلط بر آزادی‌های شهروندان افغانستان هستند. این عضو مجلس نماینده‌گان دولت پیشین تأکید کرده است که این تخطی آشکار موازین بین‌المللی توسط پاکستان نباید از چشم جهان پنهان بماند.

رحمت‌الله نبیل، رییس امنیت ملی حکومت‌های پیشین، اما با کنایه از طالبان انتقاد کرده و ظاهراً رهبر طالبان را مخاطب قرار داده و در توییترش نوشته است: «او خود را نوه احمدشاه بابای بزرگ و میرویس خان می‌داند، اما برای اداره حکومت از دشمن افغانستان کمک می‌گیرد و در عین حال هموطنان خود را می‌کشد و آن‌ها را مجبور به ترک کشور می‌کند.»

هم‌چنان نبی سروری، از شهروندان کشور، این اظهارات عمران خان را نقض صریح حاکمیت ملی افغانستان و بیانگر حاکمیت مستقیم پاکستان بر افغانستان عنوان کرده است. به گفته او، اداره «مملکت با نیروی انسانی پاکستان» به این معنا خواهد بود که کشور عملاً توسط پاکستان اشغال شده است و رهبران طالبان هیچ اختیاری در اداره کشور را ندارند. سروری هم‌چنان از تک‌قومی بودن حکومت سرپرست طالبان انتقاد کرده و این امر را ناشی از عدم اختیار طالبان در تشکیل حکومت دانسته است. با این‌همه او سکوت طالبان را نیز پرسش‌برانگیز خوانده و از مردم خواسته است که در این امر با تدبیر عمل کنند.

رحیم نوید، شهروند دیگر کشور، از اعزام نیروی کار از پاکستان به افغانستان شوکه شده و می‌گوید در حالی که بیش‌تر شهروندان توانایی تأمین نان شب خود را ندارند، این کار جفای بزرگ در حق آنان است. او تصریح می‌کند که هم اکنون نیروی کافی کار و کادرهای متخصص در کشور وجود دارد و طالبان باید از آنان در پیش‌برد کارهای اداری‌شان استفاده کنند. نوید اعزام نیروی کار از سوی پاکستان را تطبیق سیاست‌های استعمارگرایانه این کشور می‌خواند و از حکومت سرپرست طالبان می‌خواهد که با چنین کاری موافقت نکند.

طالبان اما این گفته‌ها را رد می‌کنند و پروپاگاندا می‌خوانند. بلال کریمی، از سخنگویان حکومت سرپرست طالبان، به روزنامه ۸صبح گفت که در افغانستان به اندازه کافی نیروی کار وجود دارد و از همین منابع برای پیش‌برد کارهای اداری استفاده خواهد شد. او در ضمن گزارش نیویارک تایمز را تبلیغات منفی علیه طالبان دانست و افزود که چنین استخدام‌هایی صورت نگرفته است.

گفتنی است که با سقوط حکومت پیشین، ده‌ها هزار نفر کارهای‌شان را از دست دادند و طالبان نیز در پرداخت حقوق کارمندان باقی‌مانده با مشکل برخورده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا